Databeskyttelse og informationssikkerhed

Materialer til øget sikkerhed

KL har udarbejdet en række skabeloner, drejebøger og andre materialer, som kan hjælpe dig i arbejdet med at øge sikkerheden.

Skabeloner, drejebøger og andre materialer

Med udgangspunkt i den risikobaserede tilgang og principperne for ISO27001 udarbejder KL værktøjer, der hjælper kommunerne med at øge informationssikkerheden. Heriblandt gælder blandt andet leverancer, informationssikkerhedsudvalg og årshjul samt drejebøger af forskellige slags.

Læs mere om materialer til øget sikkerhed på KL's Videncenter.