Databeskyttelse og informationssikkerhed

Materialer til øget sikkerhed

På denne side finder du en række skabeloner, drejebøger og andre materialer, som kan hjælpe dig i arbejdet med at øge sikkerheden.

Med udgangspunkt i den risikobaserede tilgang og principperne for ISO27001 udarbejder KL værktøjer, der hjælper kommunerne med at øge informationssikkerheden.

Leverancer

Sikkerhedsprogrammets leveranceplan

KL's leverancer på sikkerhedsområdet er opsummeret i en leveranceplan, der jævnligt opdateres.

Informationssikkerhedsudvalg og årshjul

KL har udviklet en beskrivelse af informationssikkerhedsudvalgets funktion samt et forslag til kommissorium for samme. KL har i forlængelse af dette lavet eksempel på et årshjul for arbejdet med informationssikkerhed.

Beredskab

KL har udviklet en drejebog om, hvordan man implementerer et beredskab for informationssikkerhed i sin organisation.

 Hent drejebogen: Beredskab for informationssikkerhed 

Informationssikkerhedsaktiviteter

KL har udgivet en drejebog for, hvordan man implementerer principperne fra ISO 27001 i sin organisation.

Hent drejebogen: Informationssikkerhedsaktiviteter         

Sektorstrategi for cybersikkerhed på sundhedsområdet

Sundhedssektoren er udpeget som en af 6 samfundskritiske sektorer i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018. Center for Cybersikkerhed vurderer, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod den danske sundhedssektor er ”meget høj”. Kommunerne udfører en stor del af det nære sundhedsarbejde og er således også involveret i sektorstrategien.

 Hent sektorstrategien for cybersikkerhed på sundhedsområdet 

En rejsefortælling

I denne rejsefortælling kan du læse nærmere om de forskellige roller, funktioner og ansvarsområder, man almindeligvis bruger på informationssikkerhedsområdet. 

Hent: En rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse