Databeskyttelse og informationssikkerhed Kommunernes brug af Facebook

Aftaler om fælles dataansvar med Facebook ift. "Indblik i side"

Når kommunerne opretter kommunesider på Facebook får de automatisk adgang til et statistikværktøj, Facebook-Insights ("Indblik i side"). EU-domstolen har vurderet, at dette betyder, at kommunen er fælles dataansvarlig med Facebook. KL stiller sig tvivlsom heroverfor ift. den nuværende indretning af værktøjet. Det er derfor også tvivlsomt, om der er behov for, at kommunerne indgår en aftale om fælles dataansvar med Facebook.

Når kommunerne opretter kommunesider (såkaldte "fansider" på Facebook) får kommunerne automatisk adgang til et Facebook-statistikværktøj, Facebook-Insights ("Indblik i side"). Værktøjet giver kommunen adgang til anonyme statistiske informationer om, hvem der besøger kommunens Facebook-side.

EU-domstolen har vurderet, at dette betyder, at kommunen sammen med Facebook er fælles dataansvarlig for de personoplysninger, som bliver indsamlet om de besøgende på kommunens side. 

KL's anbefaling

Anbefaling

Det er tvivlsomt, om kommunerne ud fra den nuværende indretning af Indblik i side reelt kan siges at være fælles dataansvarlige med Facebook. Det er derfor også tvivlsomt, om der er behov for, at kommunerne indgår en aftale om fælles dataansvar med Facebook i forhold til dette værktøj.

KL vil anbefale, at kommunerne i forhold til dataansvaret for behandlingerne i Indblik i side-modulet ikke indgår en særskilt aftale om fælles dataansvar med Facebook. 

EU-dommen

Når kommuner og andre administratorer opretter fansider, giver de Facebook mulighed for at placere cookies på de besøgendes computere. Og dermed kan Facebook udarbejde statistikkerne. EU-domstolen har vurderet, at dette betyder, at kommunen sammen med Facebook er fælles dataansvarlig for de personoplysninger, som bliver indsamlet om de besøgende på kommunens side. Det skyldes, at EU-domstolen vurderer, at kommunen er med til at afgøre til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der foretages behandling af personoplysninger om de besøgende på kommunens side. Det fremgår af en dom fra EU-Domstolen fra 5. juni 2018. Du kan læse dommen her

Datatilsynet er kommet med en udtalelse om konsekvenserne af dommen bl.a., at sideadministratorer vil skulle indgå en aftale om fælles dataansvar med Facebook. En sådan aftale vil skulle indeholde en ansvarsfordeling med Facebook, særligt i forhold til registreredes rettigheder. Læs Datatilsynets vurdering her

Facebook har også udtalt sig om dommen og anfører, at Indblik i side har ændret sig meget siden 2011. Læs Facebooks udtalelse her.

Dommen fra EU-Domstolen forholder sig til indretningen af Facebook-Insights-værktøjet, sådan som det så ud i 2011, som Facebook også påpeger i deres udtalelse. Det fremgår af dommen, at "… oprettelsen af en fanside … indebærer, at administratoren foretager en indstilling … som har indflydelse på behandlingen af personoplysningerne med henblik på udarbejdelsen af statistikker på grundlag af besøg på fansiden. Denne administrator kan ved hjælp af de filtre, som Facebook stiller til rådighed, definere de kriterier, som statistikkerne skal udarbejdes på grundlag af, og angive de kategorier af personer, som Facebook skal indsamle personoplysninger om." (Præmis 36).

KL's vurdering

KL har været i kontakt med flere kommuner, som har fansider på Facebook. Kommunerne oplyser, at kommunerne ikke i Indblik i side-modulet kan anmode om at få vist – og dermed stille krav om at der behandles – specifikke data om de besøgende på fansiden, fx informationer om de besøgendes indkøbsadfærd. I modulet stilles kun standardoplysninger om de besøgende til rådighed for kommunen. KL stiller sig derfor tvivlsom over for, om kommunerne ud fra den nuværende indretning af Indblik i side reelt kan siges at være fælles dataansvarlige med Facebook. KL er derfor også tvivlende over for, om der er behov for, at kommunerne indgår en aftale om fælles dataansvar med Facebook i forhold til dette værktøj.

Facebook har udarbejdet en aftaletekst om dataansvaret, som kommunerne automatisk er omfattet af, når de opretter en kommuneside. Af aftaleteksten fremgår det, at Facebook påtager sig hovedansvaret for behandlingen af de statistiske data, bla. ansvaret for registreredes rettigheder, herunder oplysningspligten, og ansvaret for behandlingssikkerhed. Og at Facebook vil gøre hovedindholdet af aftaleteksten tilgængeligt for de besøgende. Læs Facebooks aftaletekst her

KL vil anbefale, at kommunerne i forhold til dataansvaret for behandlingerne i Indblik i side-modulet ikke indgår en særskilt aftale om fælles dataansvar med Facebook. Kommunerne kan evt. henvise til Facebooks aftaletekst.

×

Log ind