Databeskyttelse og informationssikkerhed

Kommunernes brug af Facebook

Kommunerne skal være opmærksomme på de databeskyttelsesretlige regler, når de opretter kommunesider på Facebook. Her kan du læse om behovet for at indgå en databehandleraftale og en aftale om fælles dataansvar med Facebook.

  • Databehandleraftaler med Facebook

    Når kommunen opretter en kommuneside på Facebook, er kommunen dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker på siden. Facebook har lavet et bud på en databehandleraftale for behandlingen af kommunernes data. Det er KL's vurdering, at det er tvivlsomt, om Facebooks databehandlervilkår lever op til kravene til indholdet af en databehandleraftale.

    Læs mere
  • Aftaler om fælles dataansvar med Facebook ift. "Indblik i side"

    Når kommunerne opretter kommunesider på Facebook får de automatisk adgang til et statistikværktøj, Facebook-Insights ("Indblik i side"). EU-domstolen har vurderet, at dette betyder, at kommunen er fælles dataansvarlig med Facebook. KL stiller sig tvivlsom heroverfor ift. den nuværende indretning af værktøjet. Det er derfor også tvivlsomt, om der er behov for, at kommunerne indgår en aftale om fælles dataansvar med Facebook.

    Læs mere