Databeskyttelse og informationssikkerhed Information om forordningen

Overførsler til tredjelande

Hvis kommunerne via deres databehandlere overfører data om borgerne til tredjelande, dvs. lande uden for EU og EØS, skal kommunerne sikre sig, at der foreligger et særligt juridisk grundlag for overførslen. Det såkaldte "overførselsgrundlag".

Overførselsgrundlaget har til formål er at sikre, at forordningens regler ikke udvandes, når oplysningerne overføres til lande uden for EU og EØS.

Læs mere om KL´s anbefalinger i forhold til overførsler til tredjelande her:

×

Log ind