Information om forordningen

Fortegnelseskravet

Databeskyttelsesforordningen stiller et nyt krav om, at kommunerne skal udarbejde og opbevare fortegnelser over alle behandlinger af personoplysninger.

Fortegnelseskravet betyder, at kommunerne skal føre dokumentation over al behandlingsaktivitet – både behandlinger af ikke-følsomme oplysninger og følsomme oplysninger 

Læs mere om fortegnelseskravet i betænkningen (s. 443-464)

Standardfortegnelser klar

For at lette kommunernes arbejde med at efterleve fortegnelseskravet har KL udarbejdet standardfortegnelser, som alle kommuner kan bruge. 

Standardfortegnelserne er udsendt til alle kommuner april 2018. KL har desuden udarbejdet en guide til udfyldelse af standardfortegnelserne. Det er KL's ønske, at kommunernes administrative opgave med standardfortegnelserne lettes mest muligt. 

Standardfortegnelserne er senest opdateret 16. marts 2020.

Justitsministeriet og Datatilsynet har i januar 2018 udarbejdet en vejledning om fortegnelseskravet.

Hent Justitsministeriets og Datatilsynets vejledning

 • PDF

  Rettelser til KLs standardfortegnelser V1.3.pdf

 • PDF

  guide-til-udfyldelse-af-kls-standardfortegnelser.pdf

 • DOCX

  1-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-beskaeftigelse.docx

 • DOCX

  2-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-borgerlige-forhold.docx

 • DOCX

  3-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-dagtilbud-og-uddannelse.docx

 • DOCX

  4-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-flygtninge-og-integration (1).docx

 • DOCX

  5-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-infrastruktur-mv.docx

 • DOCX

  6-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-kultur-idraet-og-folkeoplysning.docx

 • DOCX

  7-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-loen-og-personaleadministration-mv.docx

 • DOCX

  8-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-natur-og-miljoebeskyttelse (1).docx

 • DOCX

  9-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-omsorg-og-sundhed.docx

 • DOCX

  10-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-planlaegning-byggeri-og-erhvervsforhold.docx

 • DOCX

  11-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-regulering-af-private-erhverv.docx

 • DOCX

  12-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-kommunens-styrelse-og-administrative-systemer (1).docx

 • DOCX

  13-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-social-service-mv (1).docx

 • DOCX

  14-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-kontante-ydelser (3).docx

 • DOCX

  15-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-beskatning.docx

 • DOCX

  16-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-beredskab.docx

 • DOCX

  fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-hvor-kommunen-er-databehandler.docx