Information om forordningen

Fortegnelseskravet

Databeskyttelsesforordningen stiller et nyt krav om, at kommunerne skal udarbejde og opbevare fortegnelser over alle behandlinger af personoplysninger.

Fortegnelseskravet betyder, at kommunerne skal føre dokumentation over al behandlingsaktivitet – både behandlinger af ikke-følsomme oplysninger og følsomme oplysninger 

Læs mere om fortegnelseskravet i betænkningen (s. 443-464)

Standardfortegnelser klar

For at lette kommunernes arbejde med at efterleve fortegnelseskravet har KL udarbejdet standardfortegnelser, som alle kommuner kan bruge. 

Standardfortegnelserne er udsendt til alle kommuner april 2018. KL har desuden udarbejdet en guide til udfyldelse af standardfortegnelserne. Det er KL's ønske, at kommunernes administrative opgave med standardfortegnelserne lettes mest muligt. 

Standardfortegnelserne er senest opdateret 12. juni 2019.

Justitsministeriet og Datatilsynet har i januar 2018 udarbejdet en vejledning om fortegnelseskravet.

Hent Justitsministeriets og Datatilsynets vejledning

 • PDF

  Rettelser til KL standardfortegnelser 1.2

 • PDF

  Guide til udfyldelse af KL's standardfortegnelser

 • DOCX

  1. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående beskæftigelse

 • DOCX

  2. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående borgerlige forhold

 • DOCX

  3. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående dagtilbud og uddannelse

 • DOCX

  4. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående flygtninge og integration

 • DOCX

  5. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående infrastruktur mv

 • DOCX

  6. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående kultur, idræt og folkeoplysning

 • DOCX

  7. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående løn- og personaleadministration mv.

 • DOCX

  8. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående natur- og miljøbeskyttelse

 • DOCX

  9. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående omsorg og sundhed

 • DOCX

  10. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående planlægning, byggeri og erhvervsforhold

 • DOCX

  11. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående regulering af private erhverv

 • DOCX

  12. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående kommunens styrelse og administrative systemer

 • DOCX

  13. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående social service mv

 • DOCX

  14. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående kontante ydelser

 • DOCX

  15. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående beskatning

 • DOCX

  16. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående beredskab

 • DOCX

  Fortegnelse over behandlingsaktiviteter hvor kommunen er databehandler