Databeskyttelsesforordningen stiller et nyt krav om, at kommunerne skal udarbejde og opbevare fortegnelser over alle behandlinger af personoplysninger.

Fortegnelseskravet betyder, at kommunerne skal føre dokumentation over al behandlingsaktivitet – både behandlinger af ikke-følsomme oplysninger og følsomme oplysninger 

Læs mere om fortegnelseskravet i betænkningen (s. 443-464)

Standardfortegnelser

For at lette kommunernes arbejde med at efterleve fortegnelseskravet har KL udarbejdet standardfortegnelser, som alle kommuner kan bruge. 

Standardfortegnelserne er udsendt til alle kommuner april 2018. KL har desuden udarbejdet en guide til udfyldelse af standardfortegnelserne. Det er KL's ønske, at kommunernes administrative opgave med standardfortegnelserne lettes mest muligt. 

Standardfortegnelserne er senest opdateret 16. marts 2020.

Opdateret vejledning om fortegnelseskravet

Datatilsynet har i august 2020 opdateret vejledningen om fortegnelseskravet. Den opdaterede vejledning stiller krav om en højere detaljeringsgrad i fortegnelserne ift. Den oprindelige vejledning fra 2018. KL er i gang med at se på, hvordan kommunerne hensigtsmæssigt inkorporerer de nye fortegnelseskrav i arbejdet med fortegnelserne. KL har drøftet de nye krav med Datatilsynet i foråret, men er endnu ikke nået til en endelig afklaring. KL vil komme med anbefalinger, når de nye krav er drøftet færdigt med Datatilsynet.

Læs mere om eller hent den opdaterede vejledning her (link)

 • PDF

  Rettelser til KLs standardfortegnelser V1.3.pdf

 • PDF

  guide-til-udfyldelse-af-kls-standardfortegnelser.pdf

 • DOCX

  1-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-beskaeftigelse.docx

 • DOCX

  2-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-borgerlige-forhold.docx

 • DOCX

  3-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-dagtilbud-og-uddannelse.docx

 • DOCX

  4-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-flygtninge-og-integration (1).docx

 • DOCX

  5-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-infrastruktur-mv.docx

 • DOCX

  6-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-kultur-idraet-og-folkeoplysning.docx

 • DOCX

  7-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-loen-og-personaleadministration-mv.docx

 • DOCX

  8-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-natur-og-miljoebeskyttelse (1).docx

 • DOCX

  9-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-omsorg-og-sundhed.docx

 • DOCX

  10-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-planlaegning-byggeri-og-erhvervsforhold.docx

 • DOCX

  11-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-regulering-af-private-erhverv.docx

 • DOCX

  12-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-kommunens-styrelse-og-administrative-systemer (1).docx

 • DOCX

  13-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-social-service-mv (1).docx

 • DOCX

  14-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-kontante-ydelser (3).docx

 • DOCX

  15-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-beskatning.docx

 • DOCX

  16-fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-angaaende-beredskab.docx

 • DOCX

  fortegnelse-over-behandlingsaktiviteter-hvor-kommunen-er-databehandler.docx

×

Log ind