I januar 2012 fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til databeskyttelsesforordningen. Og i april 2016 blev databeskyttelsesforordningen vedtaget.

Siden 25. maj 2018 er det reglerne i databeskyttelsesforordningen suppleret med databeskyttelsesloven og følgeloven til databeskyttelsesloven, som regulerer området for behandling af personoplysninger.

Hent KL's Anbefalinger til direktionens opmærksomhedspunkter – implementering af Databeskyttelsesforordningen

Reglerne i databeskyttelsesforordningen er en udvidelse af reglerne i persondataloven. 

En væsentlig del af kommunernes implementeringsarbejde er derfor at sikre, at kommunen overholder reglerne fra persondataloven.

Databeskyttelsesloven er et supplement til databeskyttelsesforordningen og blev vedtaget af Folketinget den 17. maj 2018. 

Læs loven her.

×

Log ind