Information om forordningen

Databehandleraftaler

Forordningen stiller nye krav til kommunernes databehandleraftaler med eksterne leverandører og samarbejdsparter, som behandler persondata på vegne af kommunen.

Kommunerne skal opdatere alle databehandleraftaler, så de lever op til de nye krav og sikre, at der er indgået de nødvendige databehandleraftaler.

Vejledning om dataansvarlige og databehandlere

Justitsministeriet og Datatilsynet har med bidrag fra KL udarbejdet en vejledning om, hvornår der skal indgås databehandleraftaler.

Hent vejledning om dataansvarlige og databehandler (pdf) 

Skabelon fra Datatilsynet

Datatilsynet offentliggjorde i februar 2018 en skabelon til databehandleraftaler. Skabelonen er Datatilsynets bud på, hvordan en databehandleraftale kan se ud. Kommunerne kan frit vælge om de vil anvende Datatilsynets skabelon eller KL og KOMBIT's skabelon (se nedenfor). Begge skabeloner lever op til databeskyttelsesforordningens krav til indholdet af en databehandleraftale.

Hent Datatilsynets skabelon (word).

KL og KOMBIT’s skabelon er opdateret

KL og KOMBIT offentliggjorde i april 2017 en skabelon for databehandleraftaler, som kommunerne kan bruge, når de indgår databehandleraftaler med leverandører. Datatilsynet har vurderet, at skabelonen opfylder kravene i persondataloven og databeskyttelsesforordningen.

KL og KOMBIT har pr. 29. maj 2018 fjernet de dele af teksten i skabelonen, som omhandlede kravene fra persondataloven, da persondataloven er ophævet pr. 25. maj 2018. Desuden er skabelonen konsekvensjusteret i forhold til, at databeskyttelsesforordningens regler i stedet finder anvendelse pr. 25. maj.

Efter ønske fra kommuner og leverandører er ordlyden i version 2.0 af skabelonen desuden enkelte steder justeret sådan, at ordlyden fra forordningen er genbrugt. Dette alene for at skabe større genkendelighed i teksten. Kommunerne skal således ikke ændre i de databehandleraftaler, som de har indgået med udgangspunkt i KL og KOMBIT´s skabelon af 3. april 2017 (version 1.0).

Hent KL og KOMBIT's opdaterede skabelon (word), og tilhørende opdaterede kommentarnotat.

Hent oversigt over ændringer i version 2.0 af skabelon for databehandleraftaler (pdf).

Version 2.0 af skabelonen foreligger pr. 22. juni 2018 også i en engelsk udgave. (Word)

Version 1.0 (engelsk udgave) kan fortsat hentes dog kun i pdf-udgave. Kommentarnotater til version 1.0 findes her.