Databeskyttelsesforordningen stiller et krav om, at kommunerne skal udarbejde og opbevare fortegnelser over alle behandlinger af personoplysninger.

For at lette kommunernes arbejde med at efterleve fortegnelseskravet har KL udarbejdet standardfortegnelser, som alle kommuner kan bruge. KL har desuden udarbejdet en guide til udfyldelse af standardfortegnelserne. Det er KL's ønske, at kommunernes administrative opgave med standardfortegnelserne lettes mest muligt. 

Standardfortegnelserne er opdateret med nye KLE-numre 16. marts 2020. Efter denne dato skal kommunerne selv opdatere fortegnelserne med nye KLE-numre. 

Du kan finde standardfortegnelserne og guide til udfyldelse her. 

Opdateret vejledning om fortegnelseskravet

Datatilsynet har i august 2020 opdateret vejledningen om fortegnelseskravet. Den opdaterede vejledning stiller krav om en væsentlig øget detaljeringsgrad i fortegnelserne ift. den oprindelige vejledning fra 2018. Det er imidlertid KL´s opfattelse, at kommunerne ikke som følge af den opdaterede fortegnelsesvejledning skal foretage ændringer i standardfortegnelserne, medmindre disse justeres.

Datatilsynet har i sit bidrag til den nationale evaluering af databeskyttelsesreglerne, s. 27, oplyst følgende om de øgede krav:

"Datatilsynet kan ikke afvise, at der vil være dataansvarlige, der vil skulle foretage visse ændringer i deres fortegnelser efter artikel 30 som følge af tilsynets ændringer fra august 2020. Datatilsynet forventer imidlertid ikke, at dataansvarlige – som følge af ændringerne – genåbner deres fortegnelse. Datatilsynet forventer, at eventuelle tilpasninger eller justeringer af fortegnelsen sker løbende, når dokumenterne alligevel skal justeres eller ajourføres."

×

Log ind