Benspændskatalog

KL offentliggjorde i januar 2020 det såkaldte "GDPR-benspændskatalog". Kataloget skulle skabe opmærksomhed omkring de udfordringer, kommunerne oplevede ved implementeringen af databeskyttelsesforordningen, GDPR.

Hent KL's benspændskatalog:

National evaluering af databeskyttelsesreglerne

I april 2020 satte Justitsministeren en national evaluering af databeskyttelsesreglerne i gang. Med bidrag fra 71 kommuner sendte KL i oktober 2020 høringssvar til Justitsministeriets evaluering.

Hent KL's høringssvar:

Justitsministeriet har i efteråret 2022 gennemført to supplerende høringer til den nationale evaluering af databeskyttelsesreglerne. KL har indsendt høringssvar hertil i oktober og november 2022:

 Hent KL's supplerende høringssvar: 

Evalueringsrapporter

Justitsministeriet har offentliggjort resultaterne af evalueringen i to delrapporter i henholdsvis januar 2021 og juli 2021.

Hent Justitsministeriets delrapporter:

Resultaterne af den nationale evaluering

KL foreslår i høringssvaret, at Justitsministeriet to år efter evalueringen igen gennemfører en national evaluering. - For at vurdere, om de tiltag, særligt vejledningstiltag, der bliver sat i værk som følge af evalueringen har virket efter hensigten. Eller om der er behov for i EU-regi at bede om forenkling af reglerne.
Som afsæt for den videre dialog herom har KL har i februar 2022 udarbejdet en status på de 76 GDPR-udfordringer, som KL på vegne af kommunerne har sendt til Justitsministeriet som bilag 2 til KL´s høringssvar. Den udarbejdede status tager udgangspunkt i Justitsministeriets og Datatilsynets evalueringsrapporter men henviser også til afklaringer, som foreligger på grundlag af afgørelser og vejledninger fra Datatilsynet.

Hent status på kommunernes input til den nationale evaluering af GDPR:

×

Log ind