Databeskyttelse og informationssikkerhed Information om databeskyttelsesforordningen

Databehandleraftaler

Forordningen stiller krav om, at der skal indgås en databehandleraftale med alle, der behandler data på vegne af kommunen.

Databehandlerskabelon

I regi af KL´s "Partnerskab om informationssikkerhed" er der i 2022 udarbejdet en standardiseret udfyldelse af Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser.  Skabelonen skal hjælpe kommunerne i arbejdet med at indgå databehandleraftaler og understøtte samarbejdet om kommunernes databehandleraftaler i regi af Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS).

DBS vedligeholder den forudfyldte skabelon og den tilhørende vejledning. Ligesom der vil blive afholdt kurser i brugen af skabelonen for medlemskommunerne i DBS.

Du kan hente skabelonen og den tilhørende vejledning her.

×

Log ind