E-læring om databeskyttelse

E-læring til ledere og medarbejdere

KL, Danske Regioner og Staten har fået udviklet 5 e-læringsmoduler om informationssikkerhed til offentligt ansatte. Der er 3 moduler rettet mod medarbejdere og 2 moduler rettet mod ledelsen. Det anbefales at ledelsen også tager de medarbejderrettede moduler.

Materialet består i en række videoer, hvor den e-lærende bliver præsenteret for en række dilemmaer forbundet med informationssikkerhed i dagligdagen. Ville du tale i telefon om en sag, mens du venter på bussen? Ville du bruge et gratis Wifi på en cafe på din arbejdscomputer?

Modulerne er gratis at bruge for offentlige myndigheder og er sendt ud til alle kommuners ansvarlige for arbejdet med informationssikkerhed.