Databeskyttelse og informationssikkerhed

E-læring om databeskyttelse

Uddannelse af medarbejdere er et vigtigt led i at øge niveauet for informationssikkerhed i en kommune. Én type af uddannelse er e-læring, der består i korte interaktive kurser på nettet - se nedenfor hvilke kurser, KL har bidraget til at udvikle.

E-læring til ledere og medarbejdere

KL, Danske Regioner og Staten har fået udviklet 5 e-læringsmoduler om informationssikkerhed til offentligt ansatte. Der er 3 moduler rettet mod medarbejdere og 2 moduler rettet mod ledelsen. Det anbefales at ledelsen også tager de medarbejderrettede moduler.

Materialet består i en række videoer, hvor den e-lærende bliver præsenteret for en række dilemmaer forbundet med informationssikkerhed i dagligdagen. Ville du tale i telefon om en sag, mens du venter på bussen? Ville du bruge et gratis Wifi på en cafe på din arbejdscomputer?

Modulerne er gratis at bruge for offentlige myndigheder og er sendt ud til alle kommuners ansvarlige for arbejdet med informationssikkerhed.

E-læring rettet mod ansatte i skolevæsnet

GDPR og skolevæsnet

Informationssikkerhed er blevet en vigtig del af hverdagen efter den nye databeskyttelsesforordning (også kendt som GDPR) er trådt i kraft. Fx skal elevers og forældres personoplysninger beskyttes, hvilket kan betyde, at de ansatte på skolerne skal ændre på små ting og vaner. Dette kræver, at medarbejderne kender betydningen af databeskyttelsesforordningens krav og ved, hvordan de kan efterleve dem.

Derfor har KL og COK udviklet e-læringsmoduler om databeskyttelsesforordningen målrettet ansatte i skolevæsnet.

E-læringen består af 4 moduler:

  • Introduktion til databeskyttelsesforordningen
  • Definition af personoplysninger
  • Hvornår må man behandle personoplysninger?
  • Hvordan skal man behandle personoplysninger?

Målgruppen for e-læringen er lærere, pædagoger, skolesekretærer, skoleledere samt forvaltnings-/område chefer.

E-læringsmodulerne om databeskyttelsesforordningen kan købes via COK.