Databeskyttelse og informationssikkerhed

Awareness

De fleste brud på sikkerheden sker, fordi medarbejdere kommer til at begå fejl. Antallet af disse fejl kan minimeres ved at skabe en høj sikkerhedsbevidsthed - eller 'awareness' - blandt kommunens medarbejdere.

KL udvikler og bidrager til en lang række materialer og aktiviteter, som giver kommunerne viden om regler og hensigtsmæssig adfærd ved omgang med borger- og virksomhedsoplysninger.

Læs mere omkring awareness om informationssikkerhed på KL's nye Videncenter, her.