Digitalisering og Teknologi

Databeskyttelse og informationssikkerhed

KL hjælper kommunerne med at implementere databeskyttelsesreglerne gennem vejledninger, skabeloner og kurser.

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har reguleret området for behandling af personoplysninger fra 25. maj 2018. Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen er dermed ophævet.

KL hjælper kommunerne med at implementere de nye regler gennem vejledninger og skabeloner, Sikkerhedsprogrammet, online netværk og kurser. Samtidig følger KL sagen tæt og arbejder for at sikre, at reglerne tager højde for den kommunale virkelighed.

Fokusér på 11 punkter

Kommunerne bør fokusere på følgende 11 punkter: 

 1. Etablér en implementeringsorganisation
 2. Brug årlige sikkerhedsmålinger og analyser
 3. Udpeg en databeskyttelsesrådgiver
 4. Informér medarbejderne om de nye regler
 5. Indgå databehandleraftaler
 6. Færdigudfyld fortegnelser, når de kommer fra KL
 7. Tilret blanketter ift. nye oplysninger til borgerne
 8. Implementér de nødvendige processer og arbejdsgange
 9. Sørg for, at it-systemerne lever op til kravene
 10. Implementér de nye sikkerhedskrav
 11. Udarbejd evt. konsekvensanalyser.

Læs om de 11 punkter og find konkrete værktøjer i 'Anbefalinger til direktionens opmærksomhedspunkter – implementering af databeskyttelsesforordningen' herunder:

 • PDF

  Anbefalinger til direktionens opmærksomhedspunkter

Kurser 

Sammen med COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling – udbyder KL kurser om håndtering af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Find kurserne og tilmeld dig på COK’s hjemmeside