Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Databeskyttelse og informationssikkerhed

KL hjælper kommunerne med at implementere databeskyttelsesreglerne gennem vejledninger, skabeloner og kurser.

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har reguleret området for behandling af personoplysninger fra 25. maj 2018. Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen er dermed ophævet.

KL hjælper kommunerne med at implementere de nye regler gennem vejledninger og skabeloner, Sikkerhedsprogrammet, online netværk og kurser. Samtidig følger KL sagen tæt og arbejder for at sikre, at reglerne tager højde for den kommunale virkelighed.

Læs mere om Databeskyttelsesforordningen og KL's kurser om håndtering af reglerne i databeskyttelsesforordningen, her.

Borgerrettet materiale

KL udvikler og bidrager til en lang række materialer og aktiviteter, som giver kommunerne viden om regler og hensigtsmæssig adfærd ved omgang med borger- og virksomhedsoplysninger.

Læs mere omkring awareness om informationssikkerhed på KL's Videncenter.

Skabeloner, drejebøger og andre materialer

Med udgangspunkt i den risikobaserede tilgang og principperne for ISO27001 udarbejder KL værktøjer, der hjælper kommunerne med at øge informationssikkerheden. Heriblandt gælder blandt andet leverancer, informationssikkerhedsudvalg og årshjul samt drejebøger af forskellige slags.

Læs mere om materialer til øget sikkerhed på KL's Videncenter.

E-læring til ledere og medarbejdere

Uddannelse af medarbejdere er et vigtigt led i at øge niveauet for informationssikkerhed i en kommune. Én type af uddannelse er e-læring, der består i korte interaktive kurser på nettet.

Læs mere om, hvilke kurser KL har bidraget til at udvikle på KL's Videncenter.

×

Log ind