Etape 1

Udrulningen af kommunalt indhold til Mit Overblik sker gennem 4 etaper. Etaperne vil blive aftalt årligt mellem Regeringen og KL i økonomiforhandlingerne startende med etape 1 i 2020.

Økonomiaftalen for 2020 betyder, at alle kommuner i løbet af 2020 skal tilbyde borgere et overblik over sager og ydelser for følgende områder:

  • 32.30.04 sygedagpenge
  • 32.24.04 kontanthjælp
  • 32.24.32 Uddannelseshjælp
  • 32.24.08 Revalidering
  • 32.24.28 Ressourceforløbsydelse
  • 32.24.12 Ledighedsydelse
  • 32.27.10 Fleksløntilskud
  • 32.21.12, 32.21.16, 32.21.20 (udvalgte enkeltydelser)

I 2020 kommer der også udvalgte data fra bl.a. Udbetaling Danmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og andre statslige myndigheder.

Overblikket skal gøres tilgængeligt via Mit Overblik, som bliver en ny version af 'min side' på borger.dk. Frem mod 2024 vil parterne årligt aftale, hvilke oplysninger, der skal indgå i borgerens overblik. Målet er, at borgeren i 2024 kan tilgå et værdifuldt overblik på tværs af relevante områder i hele den offentlige sektor

Du kan læse mere om aftalen her