Digitalisering og Teknologi Borgerblikket/Mit Overblik

Læs mere om løsningen 'Borgerblikket'

KL har i samarbejde med fem kommuner, borger.dk og KOMBIT udviklet løsningen 'Borgerblikket' – i en forsøgsordning, der giver kommunerne mulighed for at vise borgere et overblik over deres sager og ydelser på udvalgte områder på borger.dk. Borgerblikket er første skridt i retning mod mere åbenhed for borgeren i kontakten til kommunen og er udviklet i KL's initiativ 1.2 'Borgerens adgang til egne data' i regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Hvad vises i Borgerblikket?

Løsningen 'Borgerblikket' giver borgeren et sagsoverblik og et ydelsesoverblik under 'min side' – nærmere bestemt 'min økonomi' og 'mine sager' på borger.dk. Når borgeren er logget ind på siden, vil de i overblikket kunne se, hvilke sager og ydelser de har på områder, som kommunen har valgt i forsøgsordningen. Har borgeren fx en kontanthjælpssag, kan han eller hun i sagsoverblikket følge med i, hvor langt sagen er hos kommunen – om den behandles eller er afsluttet. Borgeren kan på en tidslinje følge med i den status og også se dokumenter, som indgår i sagen, hvis kommunen har valgt at vise dokumenter i forsøgsordningen. I ydelsesoverblikket kan borgeren se sine bevilgede ydelser og sine tidligere udbetalinger af ydelsen.

Løsningen skal give borgeren et overordnet overblik. Hvis der er andre borgervendte løsninger, som viser detaljerede informationer til borgeren, kan man i Borgerblikket finde link til de løsninger, som er knyttet til en sag eller ydelse. Borgeren kan gå dertil og få yderligere information. Der er også links til artikler på borger.dk, med generel information om den type sag borgeren har, fx kan man læse mere om sygedagpenge generelt i en sag om sygedagpenge.

Genbrug af den fælleskommunale infrastruktur

Borgerblikket genbruger elementer af den fælleskommunale infrastruktur, som kommunerne og KOMBIT allerede har anskaffet og sat i drift. Kommunerne får dermed gavn af investeringen i infrastrukturen og den fælles basis, der over årene er bygget op i KOMBIT.

Visningen af sager og ydelser på borger.dk trækker på data fra støttesystemernes sags-, dokument- og ydelsesindeks. Helt konkret trækker løsningen på data om sagerne og ydelserne, som ligger i sags- og dokumentindekset og ydelsesindekset. Løsningen viser dermed overordnet data og ikke detaljeret indhold fra lokale fagsystemer – fx indhold i dokumenter.

Et forståeligt og overskueligt overblik for borgeren

For at sikre at overblikket er brugbart og overskueligt for borgeren, er konceptet og løsningen blevet brugertestet flere gange. I første omgang for at vurdere, om de tilgængelige data er relevant at vise for borgeren. Efter første brugertest udarbejdede projektet en brugergrænseflade i samarbejde med KOMBIT, de fem pilotkommuner og borger.dk. Denne brugergrænseflade er herefter brugertestet og rettet til

Borgerblikket bliver evalueret og brugertestet igen i 1. kvartal 2019 af de borgere, som anvender overblikket. Når evalueringen er gennemført, kan der vise sig behov for yderligere tilretninger i løsningen.

Konfiguration af løsningen

De deltagende kommuner har haft mulighed for at konfigurere en række elementer ift., hvad der skulle vises for borgeren.

I nedenstående filer kan du se Borgerblikkets grænsebrugerflade, og hvor det viste data i Borgerblikket kommer fra.

  • PDF

    Giv borgeren overblik - Sådan!.pdf

  • PDF

    Borgerblikket på borger.dk

  • PDF

    Borgerblikket - hvor information kommer fra.pdf