Borgerblikket/Mit Overblik

Evaluering af 'Borgerblikket'

Borgerblikket har været implementeret i 5 pilotkommuner siden december 2018, og løsningen er nu blevet evalueret.

Evalueringen af Borgerblikket viser, at borgerne grundlæggende er tilfredse med løsningen. Løsningen er velbesøgt i de 5 pilotkommuner med over 83.000 besøg i de tre måneder, løsningen har været evalueret over.

Samtidig har der være få henvendelser til kommunen fra borgere med spørgsmål til løsninger.

Evalueringen viser, at løsningen er blevet positivt mødt af borgere såvel som af pilotkommuner.

Du kan finde den fulde evalueringsrapport herunder.

  • PDF

    Evalueringsrapport, Borgernes adgang til egne data