Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Borgerblikket/Mit Overblik

Læs om, hvordan kommunerne arbejder med, at borgerne i højere grad skal opleve en kommunal sektor, der skaber tillid og tryghed, hvor borgeren i højere grad oplever gennemsigtighed og får større ejerskab over data om dem selv i kommunerne.

Mere gennemsigtighed over borgernes data

Borgerne skal opleve en kommunal sektor, der skaber tillid og tryghed, hvor borgeren i højere grad oplever gennemsigtighed og får større ejerskab over data om dem selv i kommunerne. Formålet med Mit Overblik er at tilbyde den enkelte borger et bedre overblik og øget indsigt i deres sager og ydelser, så de herved oplever en høj tillid til det offentlige og til håndteringen af deres oplysninger. Dette bliver afgørende, når fremtiden byder på mere data og bredere brug af den. Mit Overblik skal give borgerne et godt digitalt overblik over de mest relevante oplysninger om dem selv og deres igangværende sager, ydelser, betalinger, frister og relevante aftaler på tværs af staten, kommunerne og regionerne.

I digitaliseringspagten og aftalen om kommunernes økonomi for 2020 blev det aftalt at Mit Overblik skulle etableres som et fællesoffentlige samarbejde. Borgene skulle derigennem få bedre overblik og opleve mere gennemsigtighed i deres møde med det offentlige. Overblikket implementeres og udvides i etaper frem mod 2024. Hvilke områder, kommunerne skal vise, aftales i de årlige aftaler om kommunernes økonomi. Borgerne vil altså løbende frem til 2024 kunne se informationer fra flere og flere kommunale, regionale og statslige områder. De kommunale data kommer primært på via genbrug og videreudvikling af den fælleskommunale infrastruktur.

Mit Overblik på borger.dk

Mit Overblik findes på borger.dk. Borgeren får her et overblik over hvilke sager og ydelser hen har hos kommunen og hos række statslige myndigheder. Her kan borgeren se en overordnet status, og en en række yderligere oplysninger. Er der mere dybdegående oplysninger på andre sider, portaler eller selvbetjeningsløsninger bliver borgeren henvist hertil. Mit Overblik tilbyder altså et overblik, og erstatter ikke allerede eksisterende selvbetjeningsløsninger og portaler, som giver et mere detaljeret indblik.

Alle kommuner har valgt at vise data på Mit Overblik via den fælleskommunale løsning Borgerblikket.
Læs mere om Borgerblikket på KOMBIT her.

×

Log ind