Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Borgerblikket/Mit Overblik

Læs om, hvordan kommunerne arbejder med, at borgerne i højere grad skal opleve en kommunal sektor, der skaber tillid og tryghed, hvor borgeren i højere grad oplever gennemsigtighed og får større ejerskab over data om dem selv i kommunerne.

Borgerblikket

Borgerne skal opleve en kommunal sektor, der skaber tillid og tryghed, hvor borgeren i højere grad oplever gennemsigtighed og får større ejerskab over data om dem selv i kommunerne. Borgerblikket er første skridt på vejen til dette paradigmeskift.

Ud over at være en service for borgeren, kan visning af borgerens informationer sikre, at borgerne fortsat har tillid til kommunens brug af data. Det bliver afgørende, når fremtiden byder på mere data og bredere brug af den.

Den 11. december 2018 gik 5 pilotkommuner i luften med en løsning til at give borgerne adgang til deres egne data. Løsningen kaldes 'Borgerblikket'.

Borgerblikket er blevet positivt evalueret, og 11 nye kommuner arbejder i efteråret 2019 på at implementere løsningen.

Økonomiaftale mellem regeringen og Kommuner for 2021

De årlige forhandlinger om kommunernes økonomi er nu afsluttet. I forhold til ’Mit Overblik’ er det blevet aftalt, at kommunerne inden udgangen af 2021 skal vise udvalgte sager inden for arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet.

Du kan læse mere her.

Økonomiaftale mellem regering og Kommuner for 2020

Med afsæt i den positive evaluering, er det aftalt i den seneste økonomiforhandling mellem Regeringen og kommunerne, at landets kommuner frem mod 2024 skal åbne op for, at borgere får et overblik over deres relevante sager og ydelser via Mit Overblik på borger.dk.

Aftalen betyder, at der årligt aftales, hvilke områder der skal vises i næste etape. I første etape, som ligger i 2020, har parterne aftalt at vise udvalgte sager og ydelser for beskæftigelsesområdet. Du kan læse mere her.

Her kan du se, hvordan Borgerblikket ser ud for borgeren. Du kan også læse meget mere om løsningen og tankerne bag projektet.

Kommunale erfaringer