Digitalisering og Teknologi Automatisering af manuelle processer

Netværk for RPA og Automatisering

KL har oprettet et netværk for Robotic Process Automation (RPA) og automatisering. Netværket mødes i 2021 både virtuelt og fysisk.

I KL's netværk for RPA og automatisering mødes kollegaer, der alle er involveret i automatiseringen af manuelle processer. Formålet er erfaringsudveksling, vidensdeling og inspiration til at komme i gang med automatiseringen af manuelle arbejdsprocesser.

Målgruppe

Målgruppen for netværket er de medarbejdere i kommunen, som vil være involveret i RPA-projekter. Det kan enten være fagprofessionelle, som står for opsætning og konfigurering af robotterne. Men det kan også være medarbejdere for fagområderne som har et indgående kendskab til it-systemerne på området og samtidig ser noget potentiale i at optimere arbejdsgange.

Opstart

Netværksmøderne består af oplæg udefra, oplæg fra kommuner samt tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Netværket mødes 5 gange i alt i løbet af 2021. De første tre møder afholdes virtuelt hhv. d. 16. februar, 15. april og 8 juni. Efter sommeren, hvor vi forhåbentligt kan vende tilbage til de mere traditionelle netværksmøder, mødes netværket fysisk d. 23. september og 25. november i øst og vest. 

Prisen for deltagelse i netværket for 2020 er 4.000 kr. pr. deltager.

Informationer om program, tid og sted vil også være tilgængeligt herfra denne side.

Er du interesseret i at deltage i netværket kan du kontakte Anne Kathrine Fjord-Marschall (akf@kl.dk) eller Søren Bregenov-Beyer (sfb@kl.dk).