Digitalisering og Teknologi Automatisering af manuelle processer

Netværk for RPA og Automatisering

KL har oprettet netværk for Robotic Process Automation (RPA) og automatisering. Netværket vil mødes forskellige steder i landet og første møde er allerede afholdt i KL-huset.

I KL's netværk for RPA og automatisering mødes kollegaer, der alle er involveret i automatiseringen af manuelle processer. Formålet er erfaringsudveksling, vidensdeling og inspiration til at komme i gang med automatiseringen af manuelle arbejdsprocesser.

Målgruppe

Målgruppen for netværket er de medarbejdere i kommunen, som vil være involveret i RPA-projekter. Det kan enten være fagprofessionelle, som står for opsætning og konfigurering af robotterne. Men det kan også være medarbejdere for fagområderne som har et indgående kendskab til it-systemerne på området og samtidig ser noget potentiale i at optimere arbejdsgange.

Opstart

Netværksmøderne består af oplæg udefra, oplæg fra kommuner samt tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Netværket mødes 3 gange i alt i løbet af 2020 i hhv. Middelfart 27. august, virtuelt via Teams 6. oktober og i København 26. november. 

Prisen for deltagelse i netværket for 2020 er 4.000 kr. pr. deltager.

Informationer om program, tid og sted vil også være tilgængeligt herfra denne side.

Er du interesseret i at deltage i netværket kan du kontakte Anne Kathrine Fjord-Marschall (akf@kl.dk) eller Søren Bregenov-Beyer (sfb@kl.dk).