Digitalisering og Teknologi Automatisering af manuelle processer

Materiale fra automatiseringsprojekt 2017

I 2017 igangsatte KL et projekt i regi af Styrings og Effektiviseringsprogrammet (SEP), der havde til formål at afdække muligheder for automatisering af manuelle processer (og arbejdsgange), anvise konkrete processer og arbejdsgange for dette samt kortlægge gevinster ved automatisering og tilvejebringe værktøjer til dette.

Herunder følger dokumenterne fra automatiseringsprojektet.

Dokumenter fra automatiserings-projekt 2017

 • XLSX

  Bruttokatalog med processer for automatisering

 • PDF

  Dybdescreeningsworkshop - workshop 1

 • PDF

  Dybdescreeningsworkshop- workshop 2

 • PDF

  Erfaringer med automatisering fra myndigheder og virksomheder

 • PDF

  Forberedelsesskema til 1. dybdescreeningsworkshop

 • PDF

  Katalog med prioriterede processer for automatisering

 • XLSX

  KL Automatisering - Business case skabelon

 • PDF

  Løsningsmodeller - Scenarier for organisering af automatiseringsindsatsen

 • PDF

  Markedsafdækning Analyse af RPA på det kommunale marked

 • XLSX

  Screeningsværktøj til identificering af proceskandidater

 • PDF

  Teknologiradar - Hvad kommer efter RPA

 • PDF

  Vejledning til anvendelse af katalog med prioriterede processer

 • PDF

  Vejledning til gennemførelse af screening

 • DOCX

  Wordskema til afrapportering af automatiseret proces

×

Log ind