Arbejdsgange, forretningsviden og informationshåndtering

KL Forretningsviden

Modernisering af blanketsamlingen under navnet KL Forretningsviden

Fra starten af 2019 vil KL løbende udarbejde og offentliggøre udvalgte aktuelle, lovmedholdelige kommunale processer på kl.dk. Formålet med KL's Forretningsviden er at stille den viden om regler og beslutningspunkter, der i dag ligger implicit i blanketterne, til rådighed for kommuner og it-leverandører i et tidssvarende og mere operationelt format. Videreudviklingen af blanketområdet er udtryk for, at KL løbende sikrer relevans af de administrative produkter, som KL udvikler og vedligeholder på vegne af samtlige 98 kommuner, og at tilbyde kommunerne hjælp til at administrere på højt niveau.

Her kan du se et eksempel på en KL-forretningsproces

KL Forretningsviden vil i nogle tilfælde supplere supplere processerne med informationsmodeller. KL Forretningsviden vil levere den samme forretningsviden som blanketterne, men i et andet format. Forretningsviden dokumenteres således med:

  • Procesdiagram af forretningsgang i BPMN med tilhørende beslutningsmodeller
  • Informationsmodel – udarbejdes i UML.
  • I visse tilfælde datamodel af blanketter, som indgår i processen.

BPMN er det samme format, som processerne i Arbejdsgangsbanken er lavet i.

KL Forretningsviden er en videreudvikling af blanketterne. Med KLF er der et øget fokus på digitalisering, men målene er det samme som målene med blanketterne; at sikre lovmedholdelig og ensartet administration på tværs af kommuner.

Med det nye produkt bidrager KL til at forkorte kommunernes og leverandørernes vej fra lovændring til færdigt produkt.

Målgruppe for KL's Forretningsviden

  • Kommunale sagsbehandlere
  • Kommunale digitaliseringsmedarbejdere og – chefer
  • It-leverandører: mindske nye it-leverandørers markedstærskel og medvirke til et alsidigt marked for kommunerne.
  • Interessevaretagere i KL, f.eks. som redskab til visuel dokumentation af behov for regelforenklinger.

Udarbejdelsen af KLF-dokumentation medvirker også til fastholdelse og deling af kommunal forretningsviden i KL og styrker KL's rolle som vidensbank for kommunerne på det administrative område.

Oprettelse af KL Forretningsviden er et resultat af det tidligere LetBlanket-projektet. Udgiften til udvikling og vedligehold at KL Forretningsviden holdes inden for det nuværende blanketabonnement, som samtlige kommuner har tilsluttet sig og varetages af KLs blanketredaktion.

Tidshorisont

Med godt 700 blanketter i KL’s blanketsamling er det en stor opgave at få transformeret alle blanketterne til det nye KLF-format. Overgangen sker derfor ad hoc, og på basis af efterspørgsel ved konkrete større reformer og lovændringer.

KL Forretningsviden er en del af kommunernes administrative værktøjer: KLE Emnesystematik og KL Blanketsamling.