Arbejdsgange, forretningsviden og informationshåndtering KL Emnesystematik (KLE)

Kurser og konsulentydelser

KL afholder kurser i sagsdannelse og KL Emnesystematik, herunder enkeltsagsprincippet, journalisering og den tilhørende forvaltningslovgivning.

Kurser

Kurserne henvender sig til brugere, superbrugere og ESDH-ansvarlige, der arbejder med journalisering og ESDH. De kan afholdes i forbindelse med implementering af nye rutiner for sagsdannelse, nyt ESDH eller blot ud fra et behov for genopfriskning eller lignende.

Kurserne kan målrettes de konkrete behov i kommunen og kan fx tage afsæt i bestemte fagområder eller eksempler fra egen hverdag. Det fulde kursusprogram herunder kan derfor bruges som udgangspunkt for en nærmere aftale om et eller flere konkrete kurser.

Sagsdannelse og KL Emnesystematik (3,5 t)

Standard-kursusprogrammet med de spørgsmål, som kurset giver svar på:

Journalisering (lovkrav, journaliseringspligt og nytteværdi)

 • Hvorfor skal man journalisere?
 • Hvad skal man journalisere?
 • Hvornår skal man journalisere?

 
KL Emnesystematik (opbygning, principper for brug)

 • Hvad er KLE?
 • Hvad skal KLE gøre godt for?
 • Hvordan finder man rundt i de mange KLE-emner?
 • Hvordan vælger man det rette KLE-emne?

 
KLE Facetter (funktion, principper for brug)

 • Hvad er facetterne i KLE?
 • Hvordan kan facetterne hjælpe med sagsdannelsen?
 • Hvordan finder og vælger man de rigtige facetter?

 
Sagsdannelse og enkeltsagsprincippet

 • Hvad er 'enkeltsager' egentlig?
 • Hvilke fordele giver enkeltsagsprincippet?
 • Hvordan hjælper KLE med at danne enkeltsager?

 
Bevaring og kassation

 • Hvad skal man være opmærksom på ift. bevarings- og kassationskoder på sager?


KLE Online

 • Hvad er KLE Online?
 • Hvordan søger og navigerer man i KLE Online?

Der indgår øvelser på kurset, blandt andet journaliseringsøvelser.

Konsulentydelser

Vi tilbyder ligeledes konsulentydelser vedrørende:

 • Konkret anvendelse af KL Emnesystematik
 • Journalisering og sagsdannelse
 • Specificering af krav til integration af KLE i ESDH ved anskaffelse eller tilpasning
 • PDF

  Kursus i journalisering, KLE og sagsdannelse

 

×

Log ind