KL Emnesystematik (KLE)

Kurser og konsulentydelser i KL Emnesystematik og sagsdannelse

KL afholder kurser i sagsdannelse og KL Emnesystematik, herunder enkeltsagsprincippet, journalisering og den tilhørende forvaltningslovgivning.

Kurser

Kurserne henvender sig til brugere, superbrugere og ESDH-ansvarlige, der arbejder med journalisering og ESDH. De kan afholdes i forbindelse med implementering af nye rutiner for sagsdannelse, nyt ESDH eller blot ud fra et behov for genopfriskning eller lignende.

Kurserne kan målrettes de konkrete behov i kommunen og kan fx tage afsæt i bestemte fagområder eller eksempler fra egen hverdag. Det fulde kursusprogram herunder kan derfor bruges som udgangspunkt for en nærmere aftale om et eller flere konkrete kurser.

Sagsdannelse og KL Emnesystematik (3,5 t)

Programpunkter

 • Formål med journalisering
  • lovkrav, journaliseringspligt og nytteværdi
 • KL Emnesystematik
  • KLE Emner
  • Opbygning
  • Principper
  • Øvelser 
  • KLE Facetter
  • Karakteristika
  • Øvelse
  • KLE-online og søgning i systematikken 

 • Sagsdannelse og enkeltsagsprincippet
  • Enkeltsag definition og praktisk brug
  • Journaliseringsøvelse
  • Bevarings- og kassationsregler på KLE emner og facetter

Kurserne kan tilrettelægges som halv- eller heldagskurser. På heldagskurserne vægtes øvelser og mere komplekse journaliseringsopgaver (hands-on) til at ruste nye og kommende superbrugere.

Kurserne kan også inkludere KL-faciliterede workshops blandt fx superbrugere om udbredelse af god journaliseringspraksis i kommunen.

Konsulentydelser

Vi tilbyder ligeledes konsulentydelser vedrørende:

 • Konkret anvendelse af KL Emnesystematik
 • Journalisering og sagsdannelse
 • Specificering af krav til integration af KLE i ESDH ved anskaffelse eller tilpasning
 • PDF

  Kursus i journalisering, KLE og sagsdannelse