Arbejdsgange, forretningsviden og informationshåndtering

KL Emnesystematik (KLE)

Journalisering er et vigtigt fundament for sikring af kommunens dokumentation og vidensdeling, hvad enten sager og dokumenter opbevares på digital form (i ESDH systemer) eller på papir.

Om KL Emnesystematik

KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning. Du kan læse flere detaljer om KLE her.

KL stiller en online version til rådighed som supplement til brug i ESDH. Databasen har intelligent søgefunktion og hierarkisk navigation i indhold. Gå til KLE-online.dk her.

Kurser i KL Emnesystematik

KL afholder kurser i sagsdannelse og KL Emnesystematik, herunder enkeltsagsprincippet, journalisering og den tilhørende forvaltningslovgivning.

Læs mere om kurser i KL Emnesystematik og sagsdannelse her.

Databeskyttelsesforordning og KLE

Kobling mellem KLE emne og anbefalet tidsfrist for sletning efter databeskyttelsesforordningen. Læs mere her.

Forskellige varianter af KLE

KLE leveres til ESDH-leverandører i forskellige varianter af XML. Version 2.0 giver mulighed for ekstra funktionalitet i ESDH-systemet. Læs mere her.

KL specifikation af krav 

KL Emnesystematik er en opgavetaksonomi, der giver kommuner mulighed for at tilknytte emne (opgave) og handlingsfacet som sagsoplysninger (meta-data) på sager ud fra en veldefineret og vedligeholdt systematik.


 • PDF

  KL specifikation af krav - Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer.pdf

Principper for oprettelse af egne KLE numre

KLE redaktionen disponerer over KLE numre i bestemte intervaller. Kommuner der ønsker at udvide systematikken med lokale numre kan disponere over følgende numre:

• Hovedgrupper (##.) - Ingen. KLE redaktionen disponerer over alle numre fra 00 til 99

• Grupper (##.##) - Kommunerne kan frit oprette numre på gruppeniveau over 79 (Større end 79 (< 79)) (fra 80 til 99) fx ##.80.## - ##.99.##. Ved egne grupper kan 5 og 6 ciffer gå fra ##.##.00-99, fx ##.80.01 - ##.80.99

• Emner (##.##.##) - Kommunerne kan frit oprette numre på emneniveau over 79 (Større end 79 (< 79)) (fra 80 til 99) fx ##.##.80 - ##.##.99

KLE-abonnementsbreve

Abonnementsbrevene indeholder information om de væsentligste ændringer i emner og facetter. Brevene udkommer kvartalsvist.

Hvis du ønsker at modtage en orienteringsmail om publicering af abonnementsbrev eller tidligere versioner kontakt Joachim Eriksson (JOE@kl.dk)

Abonnement og vilkår

Kurser og konsulentydelser i KL Emnesystematik og sagsdannelse

Kurser

Kurserne henvender sig til brugere, superbrugere og ESDH-ansvarlige, der arbejder med journalisering og ESDH. De kan afholdes i forbindelse med implementering af nye rutiner for sagsdannelse, nyt ESDH eller blot ud fra et behov for genopfriskning eller lignende.

Kurserne kan målrettes de konkrete behov i kommunen og kan fx tage afsæt i bestemte fagområder eller eksempler fra egen hverdag. Det fulde kursusprogram herunder kan derfor bruges som udgangspunkt for en nærmere aftale om et eller flere konkrete kurser.

Sagsdannelse og KL Emnesystematik (3,5 t)

Programpunkter

 • Formål med journalisering
  • lovkrav, journaliseringspligt og nytteværdi
 • KL Emnesystematik
  • KLE Emner
  • Opbygning
  • Principper
  • Øvelser 
  • KLE Facetter
  • Karakteristika
  • Øvelse
  • KLE-online og søgning i systematikken 

 • Sagsdannelse og enkeltsagsprincippet
  • Enkeltsag definition og praktisk brug
  • Journaliseringsøvelse
  • Bevarings- og kassationsregler på KLE emner og facetter

Kurserne kan tilrettelægges som halv- eller heldagskurser. På heldagskurserne vægtes øvelser og mere komplekse journaliseringsopgaver (hands-on) til at ruste nye og kommende superbrugere.

Kurserne kan også inkludere KL-faciliterede workshops blandt fx superbrugere om udbredelse af god journaliseringspraksis i kommunen.

Konsulentydelser

Vi tilbyder ligeledes konsulentydelser vedrørende:

 • Konkret anvendelse af KL Emnesystematik
 • Journalisering og sagsdannelse
 • Specificering af krav til integration af KLE i ESDH ved anskaffelse eller tilpasning
 • PDF

  Kursus i journalisering, KLE og sagsdannelse