Digitalisering og Teknologi Arbejdsgange, forretningsviden og informationshåndtering

Arkivering og arkiver

Hvad gør vi med digitale arkiver, hvad gælder af love og regler på arkivområdet og om bevaring, kassation og sletning?

Bevaringsværdige data i AULA

Rigsarkivet har sendt orientering til kommunerne om status på bevaringsvurdering af data og dokumenter i AULA. Få mere indsigt i sagen på linket her - Bevaringsværdige data i AULA (kl.dk)

Fortsat opbevaringspligt for sager på Udbetaling Danmarks sagsområder

Udbetaling Danmark er påbegyndt at sende såkaldte slettelister til kommunerne på de sagsområder, hvor kommuner har en opbevaringspligt efter opgavesplittet. I artiklen gennemgås nogle af de praktiske spørgsmål, der kan være i håndteringen. Læs mere om Udbetaling Danmarks sendelse af de såkaldte slettelister til kommunerne på de sagsområder, hvor kommuner har en opbevaringspligt efter opgavesplittet - Fortsat opbevaringspligt på UDK sagsområder

Høringssvar vedr. arkivering

KLs svar på høring af forslag til lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i egne oplysninger (marts 2020)

KLs høringssvar på bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne (marts 2017)

Guldlister

D-Guldlisten for it-systemer efter 2007. 

https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/11/D-guldliste-juni-2022.xlsx

Guldlisten for papirarkivalier 1970-2006

Guldlisten - gældende (kl.dk)

Links

Arkivlovgivningen kan ses via links herunder. Du omdirigeres direkte til Rigsarkivets hjemmeside om kommunale regler vedr. arkivområdet.

Regler for bevaring og kassation af it arkivalier

Regler for bevaring og kassation af papirarkivalier

Opret og driv et offentligt §7 arkiv

Netværk og udvalg i regi af Rigsarkivet

 

×

Log ind