Arbejdsgange, forretningsviden og informationshåndtering

Arkivering og arkiver

Hvad gør vi med digitale arkiver – og hvad så med papirerne? Hvad gælder af love og regler på arkivområdet og om bevaring, kassation og sletning? Hvor er der samarbejder og netværk på arkivområdet? Det er bl.a. svarene på disse spørgsmål, denne side handler om.

Kassation eller ikke kassation af dokumenter i ESDH?

Hvilke spørgsmål skal afklares ved beslutning om evt. brug af kassation, og hvilke forudsætninger skal være på plads. Læs mere her. 

Links

Arkivlovgivningen kan ses via links herunder. Du omdirigeres direkte til Rigsarkivets hjemmeside om kommunale regler vedr. arkivområdet.

Regler for bevaring og kassation af it arkivalier

Regler for bevaring og kassation af papirarkivalier

Myndigheders arkiv i dagligdagen

Netværk og udvalg i regi af Rigsarkivet

Link til høringssvar vedr. arkivering

KLs svar på høring af forslag til lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i egne oplysninger (marts 2020)

KLs høringssvar på bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne (marts 2017)

 

Guldlister

D-Guldlisten for it-systemer efter 2007.

Link til excel fil:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/12/D-guldliste_december2018.xlsx 

Guldlisten for papirarkivalier 1970-2006

 Se også

Arrangement

Kurser Kursus i journalisering og GDPR

Forvaltningsretlige regler og principper, KLE og enkeltsagsprincippet, persondatabehandling er nogle af de emner, der bliver behandlet på kurset. Næste kursus - den 13. maj.