Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Arbejdsgange, forretningsviden og informationshåndtering

Kommunale myndigheder håndterer informationer på mange niveauer. Fra informationer på hjemmesider til dokumentation og oplysninger i it-systemer.

Effektiv håndtering af de mange typer af information stiller krav til den administrative tilrettelæggelse. Siderne her over fokuserer på administrativ informationshåndtering og redskaber hertil.

Læs mere på KL Forretningsviden, hvor man kan se processer/arbejdsgange indenfor kommunale kerneområder. Fokus er på at kortlægge processer for områder, som er nye i kommunal sammenhæng eller hvor der er sket større lovændringer.
KL Forretningsviden er en videreudvikling og supplement til KL’s blanketsamling.

KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi, der kan hjælpe kommunerne til at sikre korrekt og lovmedholdelig journalisering. Journalisering er et vigtigt fundament for sikring af kommunens dokumentation og vidensdeling, hvad enten sager og dokumenter opbevares på digital form (i ESDH systemer) eller på papir.

KLAR Drejebogen 2.1

Omlægning af arbejdsgange er en del af hverdagen for mange kommunalt ansatte. Flere kommuner har efterspurgt et godt redskab til at foretage arbejdsgangsanalyser, som forudsætning for at sikre optimale processer. Derfor har KL nu udarbejdet en drejebog om arbejdsgangsanalyse. "KLAR Drejebogen 2.0" er en opdateret version af en tidligere KLAR Drejebog fra 2010. Du kan finde drejebogen og læse mere om den her.

 

×

Log ind