KL

Økonomi og Administration

KL forhandler hvert år kommunernes økonomiske rammer med regeringen, varetager på EU-niveau kommunernes interesser, hjælper kommunerne med konkret juridisk rådgivning inden for kommunalret, forvaltningsret, personalejura m.v. og understøtter, at digitalisering sikrer fortsat udvikling af den offentlige sektor og skaber både forbedringer og effektivisering. Under hvert af menupunkterne til venstre kan du finde relevante oplysninger om de kommunale opgaver - eksempelvis de væsentligste aftaler, lovgivning på området, KL's politik og udmeldinger, gode kommunale eksempler, fakta, nyheder mv.

I FOKUS

Idræts- og fritidsfaciliteter

De kommunale idræts- og fritidsfaciliteter er omdrejningspunktet for en lang række kommunale services over for borgerne. KL understøtter en udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter, som tilgodeser den kommunale service, som borgerne kan forvente, og som sker inden for de kommunale budgetrammer.

MIT KL