KL

Økonomi og Administration

KL forhandler hvert år kommunernes økonomiske rammer med regeringen, varetager på EU-niveau kommunernes interesser, hjælper kommunerne med konkret juridisk rådgivning inden for kommunalret, forvaltningsret, personalejura m.v. og understøtter, at digitalisering sikrer fortsat udvikling af den offentlige sektor og skaber både forbedringer og effektivisering. Under hvert af menupunkterne til venstre kan du finde relevante oplysninger om de kommunale opgaver - eksempelvis de væsentligste aftaler, lovgivning på området, KL's politik og udmeldinger, gode kommunale eksempler, fakta, nyheder mv.

I FOKUS

KL arbejder for at ændre stadionkrav

KL er i øjeblikket i dialog med DBU og Divisionsforeningen om deres vidtrækkende stadionkrav og uhensigtsmæssige pres på kommunerne. KL's ambition er at sikre, at der fremover bliver bygget økonomisk og klimamæssigt bæredygtige idrætsfaciliteter, også når det gælder fodboldstadions.

MIT KL