I FOKUS

Idræts- og fritidsfaciliteter

De kommunale idræts- og fritidsfaciliteter er omdrejningspunktet for en lang række kommunale services over for borgerne. KL understøtter en udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter, som tilgodeser den kommunale service, som borgerne kan forvente, og som sker inden for rammerne af de kommunale budgetrammer.

MIT KL