Gå til hovedindhold
Økonomi

Inspiration til omstilling og udvikling

Kommunerne yder en stor indsats og arbejder for at levere en god og nærværende velfærd til borgerne. De arbejder hele tiden på at omstille og udvikle velfærden og frigøre yderligere ressourcer til borgernær service. I det følgende kan der læses om nogle af de tiltag, redskaber og aktiviteter, som Omstillings- og Udviklingsenheden arbejder med for at understøtte, at der skabes luft i budgettet, og frigøres tid til kerneopgaven.

Indhold

  Indhold i pjecen

  Omstillings- og Udviklingsenhedens pjece er inspirationsmateriale til at understøtte kommunernes arbejde med at omstille og udvikle. Pjecen angiver redskaber og aktiviteter, der skaber luft i budgettet og høj kvalitet i opgaveløsningen.

  I pjecen kan der læses om:

  • Råderumsnetværk
  • Idébanken
  • Tre trin til råderum
  • Nyhedsbrevet Råderum
  • Konferencen: Kommunaløkonomisk Råderum
  • Tiltag på områderne: skole, specialiseret voksen, indkøb, administration, kommunale ejendomme og vejvedligeholdelse.
  Sidst opdateret: 31. juli 2023

  Dokumenter