Gå til hovedindhold
Økonomi

Indkøb

Kommunerne har fået en ny fælleskommunal indkøbsstrategi ”Indkøb med mening”, der sætter retningen for udviklingen af kommunernes indkøb frem mod 2024. Indkøbsstrategien er vedtaget af KL’s bestyrelse og skal sikre at kommunernes indkøb også i fremtiden er strategiske, ansvarlige og professionelle.

Indhold

  Indkøb har traditionelt været et værktøj til at hente effektiviseringer og skabe råderum til borgernær velfærd. Kommunerne har gennem en lang årrække professionaliseret deres indkøb af både varer og tjenesteydelser og hentet væsentlige gevinster. Det spor skal fortsætte - men det skal også udbygges yderligere. Vi skal i langt højere grad kaste vores blik på de tjenesteydelser, der genererer forbrug og indkøb i kerneforretningen, bl.a. indenfor velfærdsområderne. Indkøbsfagligheden skal bruges til at muliggøre og synliggøre prioriteringerne. Ligesom kommunernes indkøb med fordel kan understøtte bæredygtige ambitioner.

  Et helt centralt budskab i strategien er, at hele den kommunale organisation bør være optaget af organisationens indkøb og forbrug, da indkøb udgør omkring 1 mia. kr. i en gennemsnitkommune. Strategien er således ikke kun en strategi for de chefer og medarbejdere, der direkte er ansat til at varetage indkøbs- og udbudsopgaver, men en strategi der er aktuel på alle de kommunale opgaveområder, hvor der købes ind.

  Med strategien tager kommunerne i fællesskab de næste skridt i udviklingen af indkøbsområdet. Indkøbsstrategien er blevet til i tæt dialog med kommunerne og har fokus på tre temaer:

  • Bæredygtigt indkøb
  • Indkøb er en del af kerneforretningen
  • Professionalisering af indkøb

  Nedenfor kan du finde mere inspiration til, hvordan din kommune kan arbejde videre med at professionalisere og styrke samarbejdet om indkøbsopgaverne og høste de gevinster, der er forbundet med dette.

  Indkøb