Gå til hovedindhold
Perspektiv
Ukraine

Ukrainerapport – følg antallet af ukrainske flygtninge i kommunerne

KL har udviklet en rapport til monitorering af bopælsregistrerede ukrainske statsborgere på daglig basis. Rapporten baserer sig på data fra FLIS DAP, der giver kommunerne en nem adgang til FLIS-data om ukrainske flygtninge. Læs mere om rapportens indhold og FLIS DAP nedenfor.

11. aug. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Dataoverblik over bopælsregistrerede ukrainske statsborgere

  Situationen i Ukraine har medført et ekstraordinær pres på den kommunale service, og kommunerne har en stor opgave med bl.a. at integrere og finde egnede boliger til de fordrevne ukrainere.

  KL har udviklet en datarapport med FLIS, der med daglige opdateringer giver et overblik over bopælsregistrerede ukrainske statsborgere i den enkelte kommune og på landsplan. Datarapporten giver mulighed for at følge udviklingen dag for dag, samt mulighed for at se fordeling på bl.a. aldersgrupperinger, køn og civilstand.

  Rapporten kan tilgås her: Ukrainerapport (kl.dk)

  Daglige dataleverancer og opdateringer af rapporten

  Rapporten er lavet med borgerdata fra FLIS. Datagrundlaget for FLIS borger er baseret på CPR (Centrale Person Register), som leverer data til FLIS hver dag ved midnat, og derfor er det muligt at have daglige opdateringer af rapporten.

  Opgørelserne i rapporten dækker over antallet af ukrainske statsborgere, som er indrejst i Danmark siden 1. januar 2022, fordelt på adresse dvs. som er bopælsregistrerede. Antallet af personer er summen af antallet af indrejste fratrukket antallet af udrejste på den pågældende dag.

  Rapporten opdateres hver dag før klokken 12.  Derfor vil der altså være tale om det foregående døgns data.

  FLIS DAP – arbejd videre med data i egen kommune

  Kommunerne kan selv tilgå dataene bag KL’s rapport med FLIS DAP. Her kan de dagligt opdaterede data for ukrainske flygtninge tilgås direkte fra fx Excel eller Power BI via datakuben Ukraine Statistik.

  FLIS DAP (Data Analyse Platform) er en ny, direkte indgang til FLIS-data og skal ses som et supplement til FLIS-datapakker. Med FLIS DAP kan kommunens medarbejdere arbejde med FLIS-data direkte i de værktøjer, som kommunerne allerede har til rådighed – fx Excel, Power BI, Tableau, Targit eller andet tilsvarende værktøj.

  Læs mere om FLIS DAP her: FLIS DAP: Kommunernes direkte indgang til FLIS-data | KOMBIT