Gå til hovedindhold
Perspektiv

Hvor meget satser kommunerne på forebyggelse til udsatte børn og unge?

Udgifterne til udsatte børn og unge har været stigende gennem de seneste år, og tendensen fortsætter i 2022. En del af denne udvikling er drevet af udviklingen i udgifter til forebyggende foranstaltninger. I denne artikel kan du læse mere om udviklingen samt finde tal for egen kommune via økonomital fra FLIS.

22. nov. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunernes udgifter til udsatte børn og unge stiger

  De seneste års nedlukninger samt udvikling i antallet af børn og unge med diagnoser har påvirket udgifterne til det specialiserede børnesocialområde. Særligt stigningen i antallet af børn og unge, der modtager en forebyggende foranstaltning kan ses i kommunernes udgifter på området.

  I perioden fra 2018 til 2021 er kommunernes udgifter til udsatte børn og unge steget med 0,75 mia. kr. Prognosen for 2022 viser, at denne tendens fortsætter. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger udgør 37 pct. af de samlede udgifter til udsatte børn og unge.

  Kilde: Økonomital fra FLIS

  Kommunale forskelle i investeringer til forebyggelse

  Forebyggende foranstaltninger har for alvor fået fodfæste i kommunerne. En forebyggende indsats er en langt mindre indgribende indsats end eksempelvis en anbringelse. Økonomen James Heckmans studier peger på positive effekter ved tidlig indsats. Der har de seneste år, været et større fokus på brugen af forebyggende foranstaltninger i kommunerne, men det varierer imidlertid, hvor stor en andel af udgifterne på området,  som kommunerne bruger på forebyggende foranstaltninger. 

  Kilde: Økonomital fra FLIS

  Familierettede indsatser i fokus

  Når kommunerne iværksætter forebyggende foranstaltninger, sker det ofte med fokus på barnet eller den unge og familien. Forældrene spiller en central rolle i børns opvækst, og en ophobning af flere risikofaktorer i familien, kan påvirke et barn negativt. Disse indsatser skal være med til at styrke forældres og børns mestring af familielivet. Fordelingen af udgifterne til viser, at kommunerne bruger en væsentlig del på netop familierettet indsatser, herunder familiebehandling og hjælp i hjemmet.

  Kilde: Økonomital fra FLIS

  Forskning har vist, at familierettede indsatser er centrale i forhold til at understøtte barnet eller den unge i andre sammenhænge eksempelvis i dagtilbud eller skolen.  

  Se hvordan udviklingen har været i din kommune

  I nedenstående BI-rapport er det muligt at se hvordan udviklingen for fordelingen af udgifter ser ud i kommunerne. Rapporten er bygget på baggrund af økonomital fra FLIS.