Gå til hovedindhold

Perspektiv 2022

7 resultater

Kommunernes administration er borgernær

22. nov. 2022
Perspektiv
Økonomi
Administration

Der har i den netop gennemførte valgkamp været stort politisk fokus på kommunernes udgifter til administration. En ny KL-analyse viser, at ca. 80 pct. af den væksten siden 2013 er sket inden for den borgernære administration, og dermed ikke på de opgaveområder, som politikerne ofte betegner som kolde. I artiklen har du også mulighed for at se, hvordan tallene ser ud for din egen kommune.

Stigende brug af private botilbud stiller særlige krav til kommunernes styring

22. nov. 2022
Perspektiv
Voksne
Social

Udgifterne på det specialiserede voksenområde har været stigende gennem flere år, og udviklingen ser ud til at fortsætte. En stor del af udgiftsvæksten kan tilskrives stigende udgifter til private botilbud. Det stiller særlige krav til kommunernes styringspraksis. I denne artikel kan du følge udviklingen på det specialiserede voksenområde og se FLIS-tal for egen kommune.

Hvor meget satser kommunerne på forebyggelse til udsatte børn og unge?

22. nov. 2022
Perspektiv

Udgifterne til udsatte børn og unge har været stigende gennem de seneste år, og tendensen fortsætter i 2022. En del af denne udvikling er drevet af udviklingen i udgifter til forebyggende foranstaltninger. I denne artikel kan du læse mere om udviklingen samt finde tal for egen kommune via økonomital fra FLIS.

Omskiftelige tider i økonomiopfølgningen

07. nov. 2022
Perspektiv
Økonomi

Corona-nedlukningerne i 2020 og 2021 har givet nye forbrugsmønstre i kommunerne. Generelt er en større del af udgifterne faldet relativt sent i året. Det er vigtigt opmærksomhedspunkt for kommunerne i økonomiopfølgning og fremskrivninger. Se også hvordan mønstret har udviklet sig i din kommune.

Stort fald i kontanthjælpsmodtagere

07. nov. 2022
Perspektiv
Beskæftigelse

Der er sket et stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere de seneste år. Aktuelle data fra FLIS viser et fald på ca. 20.000 fra januar 2020 til august 2022 svarende til en tredjedel. Analysen viser samtidig, at det især er kommunernes indsats med at få langtidsledige i beskæftigelse, der driver det samlede fald. I denne artikel kan du samtidig se hvordan udviklingen har været i din kommune.

Nye analysemuligheder på arbejdsgange i beskæftigelsesindsatsen

07. nov. 2022
Perspektiv
Beskæftigelse

Inden for kort tid får kommunerne adgang til data fra Kommunernes Ydelsessystem (KY) i FLIS. Det åbner mange nye muligheder for at kaste lys på kommunens administrative arbejdsgange. Kommunerne får bl.a. mulighed for at benchmarke sagsbehandlingstider og dykke ned i egne processer.