Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Netværk

Kommunernes it-projektledernetværk

KL udbyder et netværk om it-projektledelse. I netværket får du den nyeste viden om arbejdet som it-projektleder og konkret inspiration fra andre kommuner og eksperter.

Indhold

  Arbejder du som it-projektleder i en kommune og savner du at sparre med andre i samme funktion, så bliv en del af Kommunernes it-projektledernetværk som faciliteres af KL’s Center for Digitalisering og Teknologi i et stærkt samarbejde med professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet og KIT@.

  Netværkets møder

  Kommunernes it-projektledernetværk har til formål at skabe et forum, som understøtter drøftelser af metoder og udvikling inden for it-projektledelse på et fortroligt og fagligt niveau.

  Kommunernes it-projektleder netværk består af tre netværksmøder og en afsluttende konference. Netværksmøderne indeholder bl.a. oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og gruppeøvelser – alt sammen med fokus på deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og at erfaringsudveksle med kolleger fra andre kommuner Derfor forventer vi, at du deltager aktivt og engageret til møderne. Dette kan indebære at holde korte oplæg om egne erfaringer/udfordringer og bidrage med din viden i forhold til andres problemstillinger.

  Netværkene afholdes fysisk – og med opstart i marts 2023. Desuden afholdes der en fælles netværkskonference.

  Som netværksdeltager vil du:

  • Få et netværk om it-projektledelse på tværs af et stor antal kommuner i din landsdel
  • Bliv inspireret og få konkrete værktøjer til dit arbejde som it-projektleder
  • Indgå i erfaringsudveksling og få feedback på dine egne udfordringer
  • Bliv præsenteret for gode eksempler fra andre kommuner og fra eksperter

  Mødernes indhold præciseres fra gang til gang og bliver udarbejdet i dialog med deltagerne i netværket. Du har derfor rig mulighed for at præge møderne efter aktuelle og konkrete behov.

  Digitaliseringsstrategi for en IT-projektleder

  Der er gang i at skrive digitaliseringsstrategier landet over, men hvad er rollen som it-projektleder i relation til strategien?

  Denne dag sætter vi fokus på eksekvering af strategier; det der sker i projekter. Vi ser på hvad strategier kan indeholde, hvad den fælleskommunale strategi siger, og hvad digital transformation betyder. Vi ser på hvad det særlige er når man som projektleder skal lede projekter der er initieret af en strategi.

  Dit udbytte

  1. Du får viden om hvad digitaliseringsstrategier kan og bør indeholde
  2. Du får kendskab til hvad de særlige udfordringer er ved at være projektleder i et strategisk projekt

  Styr dine projekter – hele porteføljen

  I enhver kommune er der altid mange projekter i gang, men hvordan styrer man på tværs af projekter? Denne dag sætter vi fokus på styring af porteføljen af projekter. Hvordan man vælger hvilke projekter der skal i porteføljen? Hvordan man styrer projekter undervejs, så eksempelvis et projekt der er nødlidende kan få hjælp af et andet projekt. Du får også et konkret værktøj du kan bruge til at lave en ”Information Economics” vurdering af en projektidé, og som også kan give inspiration til hvad du skal inkludere i en foranalyse af en idé hvis du får brug for det.

  Dit udbytte

  1. Du får viden om porteføljestyring; hvad og hvordan
  2. Du kan anvende et konkret redskab til at vurdere en projektidé

  Projektmodeller – hvad kan du bruge dem til?

  En projektmodel er som navnet siger en model af et projekt, typisk indeholdende en række faser og aktiviteter. Denne dag ser vi på forskellige projektmodeller så som vandfaldsmodellen, V-modellen, evolutionær udvikling og spiral-modellen. Du kommer også til at høre om forskellige former for iterative udviklingsmodeller. Vi ser også på statens digitale projektmodel, der er ret veldokumenteret, og diskuterer hvad der kan bruges i en kommune? Endelig handler det om at kunne identificere vigtige karakteristika ved et projekt, med henblik på at vælge en god projektmodel for projektet.

  Dit udbytte

  1. Du får viden om projektmodeller; hvilke der findes og hvad de kan?
  2. Du får kendskab til tre kriterier som du altid bør anvende når du skal bruge en projektmodel
  Sidst opdateret: 3. oktober 2023

  Links

  Kontakt

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  Email: jtp@kl.dk