20. december 2018

Teknologi med et borgernært fokus

2018 har været et år, hvor brugen af velfærdsteknologi fortsat er på fremmarch. En ny rapport fra KL's Center for Velfærdsteknologi viser, at kommunerne fortsat afprøver og implementerer teknologi, og gevinsterne hentes, når borgeren fungerer som omdrejningspunkt.

85 pct. af kommunerne fremhæver borgerbehovet, når der spørges til, hvad der vægtes højest, når det besluttes at investere i teknologi. Kommunerne fremhæver, hvordan det at få lavet det rette match mellem borger og teknologi er afgørende for at få succes og indhente både kvalitative og økonomiske gevinster.

Implementering af teknologi bidrager med en lang række gevinster for både borgere og medarbejdere på tværs af fokusområderne. For borgere er det bl.a. gevinster som øget livskvalitet, fleksibilitet, større sygdomsindsigt og øget mobilitet. Hos medarbejderne er det specielt en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, faglig kompetenceudvikling samt større fleksibilitet og kvalitet i behandlingen. Undersøgelsen viser også, hvilke specifikke teknologier, der har medført de største gevinster og ændringer i hverdagen for både borgere og medarbejdere. Specielt har hygiejneteknologi og teknologi til at understøtte træning hos borgere med mobilitetsudfordringer medført de største ændringer og gevinster.

Kommunerne er godt i gang

Der er fortsat stor udvikling på velfærdsteknologiområdet. KL's Velfærdsteknologiske Landkort vokser år for år og indeholder med udgangen af 2018 næsten 1300 velfærdsteknologiske projekter. Kommunerne planlægger desuden at implementere en række forskellige teknologier i 2019. Her er det bl.a. skærmbesøg, træningsteknologier og teknologi til medicinhåndtering, som ligger højest på kommunernes dagsorden. 

93 kommuner har i år deltaget i undersøgelsen, som giver et indblik i kommunernes generelle brug af velfærdsteknologi, samt hvordan teknologi påvirker borgere med mobilitetsudfordringer og KOL-, diabetes- og hjerte/karpatienter.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget inden for rammerne af det fælleskommunale program for velfærdsteknologi 2017-2020 og udarbejdet af KL's Center for Velfærdsteknologi. Rapporten er baseret på en spørgeskema undersøgelse besvaret af kommunerne i efteråret 2018. Læs rapporten her.