17. februar 2020

Kick-start af innovativt OPI-projekt i Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune startede i efteråret et innovativt projektsamarbejde med henblik på at udvikle en løsning, som gør det nemmere for kommunen at understøtte tilsynsopgaven under servicelovens §83 og §83a (personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til praktiske opgaver samt madservice).

Projektet er etableret som et OPI-samarbejde mellem Hjørring Kommune, Hugin Expert, Treat Systems, Dataproces og Aalborg Universitet, og hvor LSI (Life Science Innovation North Denmark) har haft en overordnet rolle i at få skabt et match mellem partnerne.

»LSI har sørget for, at vi blev sat i kontakt med nogen, vi ellers ikke ville have mødt«, fortæller Heidi Lynge Løvschall, der som projektleder i Hjørring Kommunes afdeling for digitalisering og velfærdsteknologi var med til at starte projektet op.

Selvom projektet på nuværende tidspunkt kun er i en indledende fase, lægger Heidi ikke skjul på hendes begejstring, og at hun og hendes kolleger i Hjørring Kommune er spændte på, hvad løsningen kan bringe med sig i fremtiden:

»Ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæring er vi på vej til at udvikle en algoritme, som kan se ind i fremtiden og forudsige afvigelser i leverancer. Det er innovation i yderste potens«, fortæller Heidi Lynge Løvschall.

Idegrundlag og målsætninger

Med udgangspunkt i en allerede eksisterende model fra arbejdsmarkedsforvaltningen, blev man i projektgruppen enige om, at man med fordel også kunne udvikle en model, som gør det nemmere at føre tilsyn med de ydelser, kommunen bevilger.

Gennem et omfangsrigt dataarbejde er målet at udvikle en model, som er anvendelig for den enkelte medarbejder og kan lette flere arbejdsgange. Samtidig har projektet også et mål om bedre at kunne identificere borgermønstre og f.eks. forebygge fald hos ældre.

»Ud fra nuværende leverandørlister kan det være svært at opdage en stigning af nødkald over tid, der f.eks. kan indikere, at en borger har et funktionsfald. Forhåbentligt kan software-løsningen være med til at identificere og forebygge, således de rigtige ydelser bliver leveret til borgerne forinden f.eks. et fald«, forklarer Heidi Lynge Løvschall. 

Mindre kommuner kan også

Heidi Lynge Løvschall understreger vigtigheden i, at det ikke kun er de store kommuner i Danmark, som kan indgå i komplekse teknologiprojekter, men at også mindre kommuner kan være i udviklingen – og gerne i fællesskab med hinanden.

»Selvom Hjørring er en mindre kommune, er det spændende at kunne få lov til at arbejde innovativt og se, hvad vores data tilbyder af muligheder samt få en ny vinkel på vores arbejdsgange. Kommunale projekter behøver ikke at have den højeste grad af kompleksitet eller prisniveau for at skabe værdi, det handler derimod om graden af relationer og et godt samarbejde mellem virksomheder, iværksættere, offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner,« fortæller Heidi Lynge Løvschall.

På længere sigt har LSI-projektet i Hjørring Kommune en plan om at få flere kommuner med om bord, som kan bidrage med lokale data og dygtiggøre software-algoritmen.

Læs mere om projektet her:

Hugin Expert - Identifikation af Leverancer med høj Risiko for Afvigelse under Servicelovens §83 og §83a

Life Science Innovation North Denmark