19. december 2019

Borgernær teknologi er god kvalitet

Når kommunerne implementerer teknologi i forbindelse med pleje og omsorg, handler det om at udvikle kvalitet, faglighed og arbejdsvilkår. KL har undersøgt kommunernes arbejde med velfærdsteknologi i 2019 – herunder træningsteknologier samt brug af skærmbesøg.

Kommunerne implementerer fortsat mange forskellige typer af velfærdsteknologier. Særligt er skærme til besøg på distancen og træningsteknologier taget i anvendelse i stigende grad siden 2017 for bl.a. at imødekomme behov for fleksibilitet, motivation og frihed både blandt borgere og medarbejdere.

Eksempelvis er træningsteknologier slået stærkt igennem i den kommunale genoptræning. Over 60 pct. af kommunerne har forskellige teknologiske træningsmuligheder som en fast del af de træningstilbud, borgerne tilbydes, og endnu flere har teknologiske løsninger til afprøvning eller under implementering. Den primære grund til denne stigning handler hverken om økonomi eller effektivisering men derimod om, at kommunerne oplever, teknologien skaber værdi for både borgere og medarbejdere. Fx svarer 83 pct. af kommunerne, at de implementerer træningsteknologier fordi erfaringerne viser, at de teknologiske muligheder for træning er med til at fastholde og øge borgerens træningsmotivation.

Om undersøgelsen

97 kommuner har i år deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget inden for rammerne af det fælleskommunale program for velfærdsteknologi 2017-2020 og udarbejdet af KL's Center for Velfærdsteknologi. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse besvaret af kommunerne i efteråret 2019. Læs rapporten her.