12. oktober 2021

Konference: Børn og unge med handicap

Du kan nu tilmelde dig Socialstyrelsen, KL og Komponents konference d. 10. februar 2022 om styrket samarbejde og bedre uddannelse for børn og unge med handicap.

Konference: Børn og unge med handicap

Socialstyrelsen, KL og Komponent inviterer til en spændende konference om styrket samarbejde og bedre uddannelse for børn og unge med handicap d. 10. februar 2022.

Børn og unge med handicap og deres familier har brug for at få en relevant og tilstrækkelig støtte, så livet med et handicap ikke bliver en forhindring for et godt barndoms- og ungdomsliv. Børn med handicap har som alle andre børn meget at bidrage med til både det sociale-, uddannelsesmæssige- og arbejdsmæssige fællesskab, og det skal vi understøtte så godt som muligt.

På konferencen sætter vi fokus på to højaktuelle temaer:

 

Styrket samarbejde mellem familier og fagprofessionelle.

Udfordringer for børn og unge med handicap kan være komplekse og sammensatte og kræver forskellige fagligheder til at støtte barnet og familien. De fagprofessionelle kan have forskellige perspektiver og vurdere børnenes funktionsniveau og støttebehov forskelligt. Så hvordan lykkes vi med bedre koordination i sagsbehandling og indsatser, med inddragelse af både familier, søskende og barnet/den unge med handicap?

Vi sætter blandt andet fokus på hvordan Socialstyrelsen arbejder med bedre koordination og inddragelse af børn og unge med autisme. Vi skal også høre et oplæg om vellykket samarbejde mellem x Kommune og forælder, som giver os lærerige vinkler på, at vi skal huske at det er ude i familierne, i fritidslivet og i skolen/daginstitutionen, børnelivet med handicap leves.

 

Styrket samarbejde omkring fastholdelse af unge med funktionsnedsættelser i skole og uddannelse

At gennemføre folkeskolen og en ungdomsuddannelse er en del af overgangen til et mere selvstændigt unge- og voksenliv, samt en vigtig del af unges identitetsskabelse. Antallet af unge med handicap, der gennemfører eller er i gang med en ungdomsuddannelse, er dog markant lavere sammenlignet med jævnaldrende unge uden handicap. Unge med handicap oplever forskellige udfordringer og barrierer for at kunne starte på og senere gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Udfordringerne relaterer sig både til strukturelle, sociale og personlige forhold.

Vi får forskellige bud fra forskning og praksis på, hvordan vi gennem fokus på organisatoriske rammer og koordination samt støttemuligheder for den unge og den unges mestringskompetencer kan understøtte, at de unge gennemfører folkeskolen og senere forskellige uddannelser.

Vi glæder os til at se jer til en lærerig dag!

 

Målgruppe:

Målgruppen til konferencen er ledere, sagsbehandlere, konsulenter, familiebehandlere, døgninstitutionsmedarbejdere, medarbejdere på specialskoler og andre med interesse for området.

×

Log ind