04. august 2020

Vil du med til konference om børn og unge i psykisk mistrivsel den 5. oktober?

KL byder velkommen til den årlige konference om udsatte børn og unge, hvor vi sætter fokus på ”Børn og unge i psykisk mistrivsel”. Konferencen afholdes den 5. oktober på Nyborg Strand.

Stigende antal børn og unge med diagnoser

Antallet af børn og unge, der har psykiske vanskeligheder og får en diagnose, er steget de seneste år. KL har derfor sat børn og unge i psykisk mistrivsel på dagsordenen.

Viden, Forebyggelse og samarbejde omkring psykisk mistrivsel er derfor meget vigtig, for at børn og unge ikke udvikler psykisk mistrivsel med fx angst eller depression til følge.

 

Konferencen vil bidrage med forskningsviden og konkrete eksempler.

KL’s Socialudvalgsformand Thomas Adelskov, der til daglig er borgmester i Odsherred, vil indlede konferencen. Her kan du fx også høre Professor Thomas Werge fortælle om diagnosers arvelighed, og hvordan vores videnskabelige forståelse udfordrer filosofiske og samfundsmæssige opfattelser af psykiske lidelser. Docent og PHD Ida Schwartz fra UCL erhvervsakademi og professionshøjskole fortæller om børneperspektiver i de professionelles samarbejder om at udvikle børn og unges sociale deltagelsesbetingelser.

Og det er bare tre af de spændende oplæg, der venter på KL’s konference om udsatte børn og unge den 5. oktober.

 

Se program og tilmeld dig til lige her:

Covid-19 retningslinjer tages der højde for

Der er naturligvis taget højde for, at alt kommer til at foregå inden for de gældende retningslinjer med afstand og afspritning mv., så du/I kan føle jer trygge under opholdet på Nyborg Strand. Det indebærer også at deltagerantallet ikke kan være så højt som tidligere.

Tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding er bindende.

Vi ønsker jeg alle velkommen.