23. november 2020

KL's vejledende taksttabel på udsatte børn- og ungeområdet for 2021 - nu opdateret med nye takster for kost og logi.

KL udsender hvert år en vejledende taksttabel på udsatte børn- og ungeområdet. Taksttabellen for 2021 er nu opdateret med nye takster for kost og logi.

KL's taksttabel på udsatte børn- og ungeområdet for 2021 er nu opdateret med nye takster for kost og logi. 

Generelt opdateres taksttabellen én gang årligt, men i år er taksttabellen for 2021 nu blevet opdateret igen med nye takster for kost og logi.

KL udsender hvert år en vejledende taksttabel på udsatte børne- og ungeområdet. Disse indeholder vederlag og takster for bl.a. døgnophold, familiepleje og opholdssteder, samt takster for nogle af de forebyggende tilbud på børn- og ungeområdet, som tilbydes rundt omkring i landet.

Følg nedenstående link for at se samtlige taksttabeller siden 2016.

 

KL's taksttabel på udsatte børn- og ungeområdet.