17. marts 2020

KL's nøgletalspublikation for udsatte børn og unge 2020 er netop offentliggjort

Hensigten i år er, at publikationen skal kunne bidrage til at give et større overblik over, hvordan området udsatte børn og unge udvikler sig og ser ud på et bestemt tidspunkt.

KL's nøgletalspublikation for udsatte børn og unge 2020

Publikationen Udsatte børn – Nøgletal 2020 bygger i år på analyser på landsplan samt enkelte kommunefordelte nøgletal. Det er nyt i forhold til tidligere år, hvor publikationen som udgangspunkt fokuserede på kommunefordelte nøgletal.

 

Publikationen består af analyser fordelt på tre temaer:

 1. Kommunale indsatser til udsatte børn og unge, herunder tal på udgifter til sociale indsatser på det udsatte børneområde.
 2. Udsatte børn og unges skolegang og overgang til ungdomsuddannelse, herunder analyser af trivsel og afgangsprøven.
 3. Børn og unges mentale og fysiske sundhedstilstand, herunder analyser af antallet af børn og unge med ADHD og autisme samt overvægt.

Hensigten i år er, at publikationen skal kunne bidrage til at give et større overblik over, hvordan området udsatte børn og unge udvikler sig og ser ud på et bestemt tidspunkt. Samtidig kan tallene bidrage til at stille spørgsmål til fx,

 • om landsplantallene afspejles i egen kommune.
 • om landsplantallene giver anledning til nye overvejelser omkring investeringer i indsatsen på det udsatte børne- og ungeområde.

 

Som noget nyt viser ”Udsatte børn – Nøgletal 2020” nøgletal for:

 • Anbringelser og forebyggende foranstaltninger specifikt for 0-17-årige.
 • Særskilte analyser af efterværn (indsatser til 18-22-årige).
 • Analyser af de eksisterende data vedr. §11-foranstaltninger.

 

Et par tendenser:

 • Kommunerne anvender i stigende grad forebyggende foranstaltninger til børn og unge – det afspejler sig både i aktivitetstallene og økonomien.
 • Årligt anbringes der ca. 2.100 nye børn for første gang.
 • Der er generelt sket en stigning i andelen af børn og unge med psykiatriske diagnoser de seneste år – det ses både blandt udsatte og ikke-udsatte.
 • Udsatte børn klarer sig fortsat dårligere end ikke-udsatte børn i skolen. Det gælder både hvad angår trivsel i skolen, sandsynligheden for at få folkeskolens afgangsprøve, resultater ved folkeskolens afgangsprøve og ved sandsynligheden for at komme i gang med en ungdomsuddannelse.
 • Næsten 4 ud af 10 udsatte elever går i et specialtilbud. Den stigende segregering de seneste år ses dog i mindst lige så høj grad blandt de ikke-udsatte elever.
 • PDF

  Udsatte børn - Nøgletal 2020

×

Log ind