21. februar 2020

Psykisk mistrivsel hos børn og unge forebygges i kommunerne

Kommuner, foreninger og organisationer i samarbejde med kommuner, regioner og civilsamfundet innoverer konstant nye løsninger, for bedre at kunne imødegå og forebygge psykisk mistrivsel hos børn og unge. KL har skabt et løsningsgalleri, hvori udvalgte aktører får muligheden for at vidensdele deres forebyggende løsninger.

Kommuner, regioner, organisationer og civilsamfundet forebygger psykisk mistrivsel

Alle er enige om, at ingen børn og unge skal opleve psykisk mistrivsel i deres hverdag. Alligevel oplever stadig mange børn og unge på et eller andet tidspunkt i deres liv psykisk mistrivsel. Forskellige relevante aktører yder hver dag et højt fagligt niveau, og tilmed hjælper flere børn og unge ud af psykisk mistrivsel.

Vidensdeling på konferencen

På KL´s årlige konference om Udsatte Børn og Unge vil det være muligt at lade sig inspirere af andre aktørers forebyggende arbejde med børn og unge i psykisk mistrivsel på konferencen løsningsgalleri.

De forskellige oplæg vil give et indblik i de komplekse problemstillinger, der forekommer ved arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel. Oplæggene vil præsentere, hvilke tiltag aktørerne har foretaget for at forebygge psykisk mistrivsel hos børn og unge. Det vil være muligt at høre op til fire forskellige løsningsforslag.

Hvem ved – måske er der noget I kan bruge i jeres daglige arbejde?

 Efter konferencens afholdelse vil det være muligt at genbesøge løsningsgallerierne på denne side.

Løsningsgallerierne vil blandt andet omfatte:

  • Aabenraa Kommune - Direkte adgang til skræddersyede forløb – Tidlig Forebyggelse

  • Fredericia Kommune - Fritidskoordinator som brobygger til civilsamfundet

  • Helsingør Kommune - 'Mind My Mind' som en måde at forebygge psykisk mistrivsel hos børn og unge

  • Hillerød Kommune - Cool Kids angstbehandling i PPR

  • Hillerød Kommune - I skole igen – en fraværsindsats

  • Dansk Skoleskak - SKAK+MAT® - Playful metoder der forebygger matematikangst og styrker børn kognitivt og mentalt

  • Gentofte Kommune - FÅ STYR PÅ angsten – et selvhjælpsprogram til forældre

  • Kolding Kommune - En ungeindsats med udgangspunkt i den unge og den unges talenter

  • Sønderborg Kommune - Virksomme indsatser til Børn og Unge med spiseforstyrrelse.

Hold øje med siden hvor flere løsningsgallerister vil blive præsenteret løbende.

 Hvis du har lyst til at deltage i konferencen, så kan du tilmelde dig nedenfor. 

×

Log ind