15. januar 2020

Årets tema for KL's konference om udsatte børn og unge d. 17 marts 2020

Temaet for årets konference er "Børn og unge i psykisk mistrivsel". Kom og hør om fx forskningens perspektiver vedr. fx diagnosers arvelighed, de unges egne perspektiver i et præstationssamfund, og hvordan du konkret kan arbejde med børn og unge med psykiske vanskeligheder.

KL afholder konference om udsatte børn og unge den 17. marts på Nyborg Strand

Temaet for årets konference er ”Børn og unge i psykisk mistrivsel”

Antallet af børn og unge, der har psykiske vanskeligheder og får en diagnose, er steget de seneste år. KL har derfor sat børn og unge i psykisk mistrivsel på dagsordenen.

Forebyggelse og samarbejde omkring mistrivsel er derfor meget vigtigt, for at børn og unge ikke udvikler psykisk mistrivsel, med fx angst eller depression til følge. Mange børn og unge har desuden en diagnose, de skal have med sig hele livet. Børn og unge med en diagnose har brug for at rammer og indsatser forebygger, at diagnosen ikke bliver til reel sygdom, men ”blot” en del af børn og unges ellers normale liv. Det børnesyn, vi derfor lægger for dagen, har stor betydning for, hvordan vi forebygger og handler på mistrivsel.

Konferencen skal bidrage til flere nuancer og mere viden

Kom og hør om fx forskningens perspektiver vedr. fx diagnosers arvelighed, betingelser der skal til, for at børn kan forandre og udvikle deres livsmuligheder. De unges egne perspektiver i et præstationssamfund, og hvordan du konkret kan arbejde med børn og unge med psykiske vanskeligheder.

 

×

Log ind