20. marts 2019

Nyt familieretligt system går i luften den 1. april 2019

Den 1. april 2019 åbner Familieretshuset, og samtidig nedlægges Statsforvaltningen. Det sker som en del af et nyt og samlet familieretligt system, som er vedtaget af alle Folketingets partier. Der er tale om en grundlæggende ændring af det system, der møder forældre og børn i forbindelse med familiebrud.

Nyt familieretligt system

Familieretshuset bliver indgangen til det nye system. Her starter alle sager, og familierne mødes med rådgivning og konflikthåndtering. Hensynet til barnet er det vigtigste gennem hele sagsforløbet.

Systemet består af to dele:

  • Familieretshuset - den administrative myndighed.
  • Familieretten - en enhed i byretten.

Sager i Familieretshuset deles i tre spor:

  • § 5-sager (Aftaleregistrering). Enkle sager, hvor parterne er enige og blot har behov for at få fx en separations- eller skilsmissebevilling eller registreret en aftale om forældremyndighed. Familieretshuset registrerer aftalen eller udsteder bevillingen.
  • § 6-sager (Familiemægling). Mindre enkle sager, hvor parterne ikke er enige. Familieretshuset behandler sagen og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering med henblik på, at parterne finder en løsning.
  • § 7-sager (Familieretlig udredning). Komplekse sager, hvor familien er påvirket af, fx et højt konfliktniveau, vold, misbrug, psykisk sygdom og socialt udsathed. Sagerne oplyses i Familieretshuset og afgøres af familieretten.

Styrket samarbejde med kommunen

Med det nye system styrkes samarbejdet mellem det familieretlige og det sociale system. Samarbejdet har fokus på de familier, der har en kompleks sag i Familieretshuset og som samtidig modtager – eller hvor der er overvejelser om at iværksætte – støtteforanstaltninger efter den sociale lovgivning. Formålet med samarbejdet er at finde helhedsorienterede løsninger, der er til barnets bedste.

Læs mere om samarbejdet i vedlagte pjece fra Børne- og Socialministeriet og i ”Vejledning om samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager” også fra Børne- og Socialministeriet, som fra 1. april 2019 er tilgængelig på retsinformation.dk.