22. januar 2019

KL's nøgletalspublikation for udsatte børn og unge 2019 er netop offentliggjort

Nøgletalspublikationen indeholder en række nøgletal vedr. udsatte børn og unge, som give ret overblik over, hvordan udviklinger er forløbet de seneste år for udsatte børn og unge sammenlignet med ikke udsatte børn og unge.

KL's nøgletalspublikation 2019

Nøgletal 2019 er i år udvidet med et nyt om udsatte børn og unge kriminalitet.

Nøgletalspublikationen består af 24 nøgletal fordelt på fire temaer:

  • Kommunale indsatser til udsatte børn og unge, herunder tal på udgifter til sociale indsatser på det udsatte børneområde.
  • Udsatte børn og unges skolegang og overgang til ungdomsuddannelse, herunder tal på trivsel og nationale test.
  • Udsatte børn og unges kriminalitet, herunder sigtelser for mindreårige.
  • Udsatte børn og unges mentale og fysiske sundhedstilstand, herunder tal på antallet af børn og unge med ADHD og autisme samt overvægt.
  • PDF

    Udsatte børn nøgletal 2019