20. september 2019

KL’s vejledende taksttabel på udsatte børne- og ungeområdet for 2020

Vejledende satser om vederlag mv samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag, øvrige udgifter mv til børn og unge i formidlet ophold og i døgninstitutioner efter serviceloven § 66.