07. oktober 2020

Kommunernes muligheder for arbejdet med elladestandere

Nye muligheder for kommunerne med drift og etablering af elladestandere til elbiler.

Resumé

I denne administrative information gives der en status pr. september 2020 for kommunernes muligheder for at arbejde med etablering, drift, planlægning mv. af elladestandere til elbiler.

Sagen

Med udsigt til en kraftig stigning i antallet af elbiler i det kommende årti, er mange kommuner begyndt at afsøge hvilken betydning denne udvikling vil få for transport, mobilitet og fysisk planlægning i kommunerne.

Da elbiler i større antal er en forholdsvis ny udvikling i Danmark, er der opstået behov for afklaring af hvilket handlerum kommunerne, har indenfor den gældende lovgivning.

I vedhæftede materiale opsummerer KL status pr september 2020, for det igangværende arbejde med at afklare og udvikle det kommunale handlerum.

Hvis du vil vide mere

  • PDF

    Kommunernes stilling i etablering af en effektiv ladestainderinfrastruktur

  • PDF

    Bilag 1 - Notat fra SIM om kommuners hjemmel vedr. elladerstandere

Link til Social- og Indenrigsministeriets information om en kommunes mulighed for at etablere og drive el-ladestandere på offentlige arealer.

Link til Transportministerens svar på spørgsmål 488 om lovhjemmel til at reservere parkeringspladser til el- og delebiler.