Gå til hovedindhold
Nyhed
Klima
Vand og natur

Nyt netværk med fokus på grøn omstilling af landbrugssektoren, klima og DK2020

Klima står højt på den nationale og kommunale dagsorden. I Danmark står landbrugssektoren for ca. 35 % af den samlede drivhusgasudledning. Der er bred enighed om, at det er en stor opgave at komme helt i mål med klimamålsætningerne i denne sektor. Mange kommuner har derfor udtrykt ønske om et forum, hvor samarbejde og videndeling på tværs af kommuner og aktører kan bidrage til at fremme omstillingen. Derfor lancerer KL nu et nyt netværk for dette område: Netværk for grøn omstilling af landbrugssektoren

20. dec. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunernes samarbejde med landbruget rykker sig meget i disse år, det skyldes bl.a. øget fokus på drikkevandsbeskyttelse, forbedring af vandmiljøet og ikke mindst, at landbrug og arealanvendelse udgør en væsentlig del af manko’en i kommunernes DK2020 klimahandleplaner. Bevægelsen går fra fokus på kontrol og godkendelse til stort fokus på de områder og indsatser, som i høj grad er uden for kommunernes direkte indflydelse. 

  Netværket er målrettet særligt til de kommunale klimaledere, som beskæftiger sig med DK2020, klima og landbrug i bred forstand; det er både jer der laver DK2020-planer, arbejder i klimasekretariater og jer der arbejder med den lokale klimaindsats og omstilling af landbruget i kommunerne. Netværket er dog åben for alle medarbejdere og alle kommuner. Netværket vil også understøtte øget dialog/samarbejde mellem kommuner, vidensinstitutioner, landbrugsorganisationer, teknologiproducenter og andre relevante parter. De fem geografiske organiseringer (DGO’er) i regi af DK2020, som tilsammen dækker alle kommuner, inviteres også med i netværket. Dette for at sikre synergi mellem et landsdækkende netværk og den understøttelse der tilrettelægges og efterspørges lokalt.

  Idéer til temaer for 2023: 

  • Regeringsgrundlag vedrørende landbrugsorienterede tiltag  
  • Udtagning af lavbundsjord 
  • Livings Labs 
  • Klimakreditter 
  • Partnerskaber med landbruget 
  • Cirkulær bioøkonomi 

  Gratis KICK-OFF møde: 2. marts 2023 09.00 - 10.30 (online)

  Usikker på om netværket er noget for jer? Kom med til vores korte online møde hvor vi rammesætter netværket for 2023, og hvor du har mulighed for at afgive ønsker til årets netværksmøder. KICK-OFF mødet er gratis og åbent for alle der er interesserede. Missede du mødet? Kontakt Gunilla Ørbech for mere information. 

  Du kan finde mere information om netværket, pris, mødedatoer mm. på den nye tilmeldings- og informationsside for netværket. Du kan allerede nu melde dig og din kommune ind for 2023 og tilmelde dig årets 3 møder. 

  Tilmeld dig netværk for Grøn Omstilling af Landbrugssektoren