Gå til hovedindhold
Nyhed
Teknik og miljø
Klima

Kommunerne deler viden om fælles varmeforsyning i mindre målestok

For at alle kommuner kan drage nytte af erfaringer, der allerede er gjort på området, har KL oprettet en hjemmeside, der skal facilitere videndeling om fælles varmeforsyning i mindre målestok.

04. nov. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    Kommunernes varmeplanlæggere er disse dage i fuld gang med at lave planer for, hvordan de kan få udfaset russisk gas hos borgere og virksomheder, som følge af aftalen mellem KL og Regeringen om fremrykket varmeplanlægning. Derfor undersøger kommunerne i samarbejde med fjernvarmeselskaberne, hvilke områder der kan forventes at få udrullet fjernvarme i fremtiden.

    I aftalen er der også fokus på behovet for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok i områder, hvor fjernvarmen fra eksisterende selskaber ikke udrulles. I sådanne tilfælde er der behov for, at kommunerne kan yde bistand til borgere i udvikling af konkrete projekter til varmeforsyning af flere boliger.

    Der er allerede kommuner, der har gjort sig erfaringer med etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok. Dette gælder både konkrete fysiske løsninger såsom termonet, hvor flere boliger forsynes med varme fra en fælles varmekilde, som fx et jordvarmeanlæg, samt erfaringer med organiseringen, herunder hvordan og hvorvidt borgere, kommunen eller andre forsyningsselskaber kan stifte et selskab, der kan drive en fælles varmeløsning.

    For at alle kommuner kan drage nytte af disse erfaringer har KL oprettet en hjemmeside, der skal facilitere videndeling om fælles varmeforsyning i mindre målestok. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med materiale fra kommuner og andre aktører, der kan dele erfaringer og vejlede om fælles varmeforsyning i mindre målestok. Derudover vil der blive samlet op på centrale spørgsmål der dukker op undervejs, der vil blive lagt på hjemmesiden som en Q&A.

    Guides til etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok