19. december 2018

Temadag - Udbud eller egen renovationsafdeling?

Indtil for få år siden var stort set al indsamling af affald i kommunerne udliciteret. Men i løbet af de sidste år har flere kommuner selv overtaget eller truffet beslutning om at overtage indsamlingen af affald. KL har valgt at sætte fokus på denne udvikling og indbyder hermed til en temadag om emnet.

Flere kommuner står selv for affaldsindsamling

Hvad er årsagen til at 24 kommuner har valgt selv helt eller overvejende selv at stå for indsamlingen af affald – ikke mindst i en tid, hvor der fra regeringens side tales meget om effektivisering, og hvor øget udlicitering angives som et af virkemidlerne for at opnå effektiviseringer?

Debat om fordele og ulemper ved forskellige løsninger

Med temadagen forsøger vi, at identificere nogle af årsagerne til udviklingen. Med kommunale og faglige oplæg og paneldebat ønsker vi at få belyst svagheder og styrker ved de forskellige måder at organisere opgaveløsningen på. 

Formålet med temadagen er, at få klarlagt de udfordringer kommunerne står overfor, når kommunen skal løse opgaverne fastlagt i lovgivningen.

5. februar i Fredericia

Temadagen afholdes tirsdag d. 5. februar, og der er plads til 100 deltagere, så tilmeld dig nu, hvis du vil sikres en plads.

Målgruppen for temadagen er politikere og embedsmænd fra kommunerne med ansvar for kommunens opgaver på affaldsområdet samt entreprenører på affaldsindsamlingsområdet.

Læs mere og tilmeld dig dagen

Arrangement

Temadage Renovation: Udbud eller hjemtagning?

 

Har du spørgsmål kontakt Anders Christiansen på ach@kl.dk eller 33703411