23. januar 2019

KL uddeler Kommunernes Forebyggelsespris i 2019

I 2019 lancerer KL Kommunernes Forebyggelsespris. Prisen kårer det bedste kommunale initiativ inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Kommunernes Forebyggelsespris

Kommunerne er den vigtigste offentlige aktør, når vi taler om at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen fx sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Siden kommunerne overtog forebyggelsesområdet i 2007 er der sket en stor udvikling, hvor kommunerne har arbejdet med forebyggelse i alle fagområder og med at sikre kvalitet og vidensbasering af indsatsen. Med KL's udspil Forebyggelse for Fremtiden fra 2018 fik vi fælles pejlemærker for arbejdet fremadrettet.

Ambitionen med Kommunernes Forebyggelsespris er at synliggøre de mange gode tiltag og sprede viden og inspiration om, hvordan man kan lykkes med forebyggelsen.

Prisen bliver uddelt på KL's Social- og Sundhedspolitiske forum den 9. og 10. maj 2019, hvor de tre bedste indstillinger vil blive præsenteret på den store scene, inden vinderen kåres. De bedste forslag vil desuden blive offentliggjort i et inspirationskatalog. Der vil blive åbnet for indstillinger i starten af februar, og den sidste frist for at indstille et tiltag eller indsats er den 25. marts 2019.

Det er muligt at indstille tiltag og indsatser, der ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Forebyggelse for fremtiden  :

 • Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
 • Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
 • Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
 • Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
 • Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
 • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel 

Indstillingerne vurderes efter følgende kriterier af såvel KL's fagsekretariat som prisens dommerpanel.

 1. Tiltaget/indsatsen bygger på bedste viden og faglige anbefalinger.
 2. Tiltaget/indsatsen er implementeret – det er omsat i praksis
 3. Tiltaget/indsatsen har ført til resultater (inden for en eller flere bundlinjer, fx ændret adfærd hos borgerne (fx sundere livsstil), øget sundhed hos borgerne, sparede udgifter, bedre praksis)
 4. Der arbejdes resultatorienteret med tiltaget/indsatsen
 5. Tiltaget kan skaleres og har spredningspotentiale – der er potentiale for spredning til andre fagområder eller til andre kommuner

Den enkelte kommune indstiller selv relevante tiltag, men man er også velkommen til at indstille andre kommuner. Der kan indstilles tiltag og indsatser, som er forankret i alle fagområder og institutioner i kommunen, i tværkommunalt samarbejde eller i samarbejde med andre offentlige, private eller civile aktører.

Hold øje med hjemmesiden eller tilmeld dig nyhedsbrevet, så du bliver adviseret, når der åbnes for tilmeldinger. Indstillinger skal indsendes i en særlig skabelon, der vil blive gjort tilgængelig online.