07. januar 2020

Skolen som arena for at fremme fysisk aktivitet hos børn og unge

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i februar til temadage, der med skolen som arena sætter fokus på samarbejdet på tværs af fagområder for at øge fysisk aktivitet blandt børn og unge.

Fysisk aktivitet, læring, trivsel og sundhed

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at kun én ud af fire 11-15-årige er fysisk aktive minimum den time om dagen, som bliver anbefalet. Skolen som arena er én af mange veje til at fremme børn og unges glæde ved at være fysisk aktive. Samtidig understøtter fysisk aktivitet læring og giver muligheder for en motiverende og varierende skoledag.

Formål og indhold på temadagen

Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om samarbejdet på tværs af fagområderne skole, sundhed og fritid for at fremme fysisk aktivitet hos børn og unge. Hvilke rammer skal være tilstede i kommunen og på skolerne for at understøtte fysisk aktivitet som en del af skoledagen og en bedre inddragelse af idrætsforeninger via den åbne skole?

Deltagelse i temadagen er gratis og den er målrettet ledere og konsulenter inden for kommunernes skole-, sundheds- og fritidsområder.

Arrangement

Temadage Skolen som arena for at fremme fysisk aktivitet hos børn og unge

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i februar til temadage, der med skolen som arena sætter fokus på samarbejdet på tværs af fagområder for at øge fysisk aktivitet blandt børn og unge.